FMI: dezvoltarea economiei Republicii Moldova este imposibilă fără reformarea sectorului bancar


Joi, 17 mai, la Chișinău, s-a desfășurat seminarul "Reformele sistemului bancar. Trecerea de la "Basel I" la "Bazel III" ». La eveniment a participat și șeful misiunii permanente a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova - Volodimir Tulin. Potrivit acestuia, FMI sprijină reformele funcționale și structurale realizate de guvernul Moldovei și Banca Națională în cadrul programului de cooperare de trei ani.

În discursul său, reprezentantul FMI în Moldova a menționat că organizația internațională este unul dintre cei mai importanți parteneri ai țării noastre, alături de BERD și Banca Mondială. În special, acestea oferă Republicii Moldova sprijin tehnic și financiar pentru reformele structurale și reforma sectorului bancar în contextul tranziției către sistemul de recomandări "Basel III".

În plus, reprezentantul organizației financiare internaționale a subliniat cooperarea cu succes a Republicii Moldova cu FMI și trecerea a jumătate din perioada de trei ani a programului. Prin urmare, este posibilă o evaluare preliminară a rezultatelor obținute de conducerea țării în această perioadă. Tulin a reamintit că în urmă cu un an și jumătate, Banca Națională a elaborat un plan de reformă menit să îmbunătățească sistemul bancar și să extindă finanțarea pentru sectorul real al economiei. În plus, autoritatea de reglementare a fost în căutarea unei soluții la problemele de guvernanță corporativă în bănci, pentru a asigura transparența acționarilor acestora.

Printre realizările Moldovei în reformarea sistemului bancar Volodimir Tulin a subliniat soluționarea problemei transparenței acționarilor în trei bănci sistemice - Moldova Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank, precum și aducerea investitorilor strategici (intrarea Băncii Transilvania în Victoriabank). Reprezentantul FMI a dat o apreciere pozitivă informațiilor BNM cu privire la intenția consorțiului de investitori de a cumpăra pachetul în valoare de 40.09% din acțiunile celei mai mari bănci din țară Moldova Agroindbank.

În același timp, au fost anunțate problemele care urmează să fie rezolvate în viitorul apropiat: consolidarea sistemului de capital al băncilor și a altor instituții financiare care au trecut diagnosticarea din partea autorității de reglementare, finalizarea procedurilor pentru asigurarea transparenței acționarilor instituțiilor financiare ale țării, soluționarea problemei cu proprietarii acțiunilor care nu îndeplinesc cerințele Băncii Naționale.

La încheierea discuției, Volodimir Tulin a mulțumit Uniunii Europene și misiunii consultative pentru activitatea și susținerea reformelor din sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova.

0

193

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org