BNM menționează despre necesitatea consolidării stabilității Victoriabank și MAIB


De către comitetul executiv al BNM au fost adoptate hotărîrile cu privire la rezultatele studiilor diagnostice, care au fost efectuate recent în privința BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și BC ”VICTORIABANK” S.A.

Conform diagnosticului BNM, pentru MAIB și VICTORIABANK este necesară consolidarea stabilității interne a instituțiilor. Recent asupra băncilor comerciale menționate mai sus au fost efectuate studii diagnostice, în urma cărora de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei au fost adoptate hotărîri cu privire la rezultatele obținute.

Banca Națională a Moldovei susține printr-un comunicat, că în urma studiilor de diagnostic efectuate nu au fost identificate careva riscuri, ce ar putea afecta stabilitatea financiară a instituțiilor bancare. Totuși, conform declarațiilor reprezentanților BNM, consolidarea este necesară pentru subiectele ce țin de sistemul de control intern, guvernarea corporativă, activitatea de creditare, transparența acționarilor și a persoanelor afiliate.

Deaceea de către MAIB și Victoriabank urmează să fie elaborate și puse în aplicare planurile de acțiuni, care să fie îndreptate spre înlăturarea neajunsurilor depistate și menționate în cadrul studiilor diagnostice asupra activității financiare ale acestor două bănci.

Așadar, de către Banca Națională a Moldovei va fi inițiat un proces de monitorizare mai persistent în ceea ce ține îndeplinirea planurilor de acțiuni de către BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și  BC ”VICTORIABANK” S.A. Toate acțiunile vor fi evoluate în cadrul unei supravegheri speciale, care după insistența BNM va fi aplicată și în continuare.

 Conform deciziei speciale a Băncii Naționale a Moldovei din luna martie a anului curent, mai mulți acționari de la BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” au fost obligați să întoarcă acțiunile aferente, achiziționarea cărora a fost făcută fară ca să fie primită permisiunea prealabilă a BNM. După datele estimate, cota acțiunilor aferente în capitalul social al BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” constituie 39,58% din totalul acțiunilor acestei bănci.

Pentru acordarea permisiunii de a procura cota substanțială de 39,58% și o cotă mai mică de acțiuni de la ”MOLDOVA-AGROINDBANK” ulterior la BNM de către acționari au fost depuse doar două cereri. În sursele massmedia deja au apărut informațiile cine ar fi fost doritorul de a achiziționa cele aproape 40 % din acțiunile MAIB – acesta ar fi fost fiul lui Veaceslav Platon.

Este important de menționat faptul că, conform deciziei Curții Internaționale de Arbitraj de la Stockholm de pe 14 iunie 2016, Banca Națională a Moldovei trebuie să se abțină de la realizarea deciziei sale cu privire la recunoașterea pachetului de acțiuni de la ”MOLDOVA-AGROINDBANK” drept unul „concentrat”.  Aceasta înseamnă, că Republica Moldova pe viitor nu va trebui să întreprindă măsuri de anulare a acțiunilor, atît prin intermediul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cît și prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei sau a altei instituții cu competență în domeniu. Litigiul urmează să fie soluționat printr-o decizie definitivă, parvenită din partea arbitrajului.

0

176

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org