CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
20.08.2019
USD
17.61
EUR
19.56
RUB100
0.263
Bitcoin
10698$
Etherium
197.78$

Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază la principalele operațiuni ale politicii monetare

Miercuri, pe 26 iulie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, a decis să mențină rata de bază actuală de 8% pe an, care se aplică la principalele operațiuni de politică monetară. Prin urmare, după cum a relatat prim vice-președintele Băncii Naționale Vladimir Munteanu, se vor menține și ratele dobânzilor pentru beneficii regulate.

De asemenea, s-a decis mențininerea rezervelor minime obligatorii pentru băncile comerciale din fondurile atrase în moneda națională și non-convertibilă la același nivel de 40%, iar rata rezervei obligatorii a fondurilor atrase în monedă convertibilă – la nivelul de 14%.

Așa cum a explicat Vladimir Munteanu, luării unei astfel de decizii a contribuit înregistrarea în prezent a dinamicii ilicite a indicatorilor macroeconomici, precum și rezultatele obținute în timpul ultimelor evaluări și activități analitice. În plus, pentru autoritatea de reglementare este important să se dea o adevărată evaluare a impactului acțiunilor întreprinse de politică monetară întreprinse cu ceva timp mai devreme.

Banca Națională a Moldovei a confirmat că actual asupra activităților de reglementare persistă o anumită presiune, afectând în mod negativ creșterea activității economice. În plus, pe termen mediu a continuat să scadă presiunile inflaționiste și valoarea medie reală a monedei naționale.

Conform proiecțiilor actuale, prezentate de către BNM pentru trimestrul III al anului 2017, inflația anuală va continua să înregistreze un nivel destul de ridicat, iar la sfârșitul acestei perioade va scădea, apropiindu-se de limita inferioară a oscilațiilor țintă. Astfel, foarte curând, inflația va reveni la granițele planificate anterior, și în trimestrul I al anului 2018 va ajunge la 5% (± 1,5 puncte procentuale). În același timp, în perioada 2017 și 2018 rata medie anuală a inflației va constitui 6,5 și 4,4 puncte procentuale, respectiv.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei explică necesitatea unei astfel de decizii prin necesitatea creării condițiilor monetare reale, care, pe termen mediu vor fi capabile să reîntoarcă inflația în intervalul inițial de variație ± 1,5% din indicele țintă de 5%.

145
100
Tema zilei
Rata amortizorului anticiclistic a fost menținută la 0% - BNM
Conform deciziei Comitetului Executiv al Băncii Naționale, rata amortizorului anticiclic pentru expunerea de credite pentru Republica Moldova a fost...
100
0
Citește mai departe
Banca Națională introduce în circulație o nouă monedă jubiliară cu o valoare nominală de 10 lei
Începând cu 16 august 2019, Banca Națională a Moldovei a lansat o nouă monedă metalică cu o valoare nominală de 10 lei. Emisiunea monedei aniv...
100
0
Citește mai departe
Volumul tranzacțiilor fără numerar cu cardurile bancare în Moldova continuă să crească
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, volumul plăților cu carduri bancare în țară continuă să crească. În același timp, ponderea lor în s...
100
0
Citește mai departe