Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază la principalele operațiuni ale politicii monetare


Miercuri, pe 26 iulie, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, a decis să mențină rata de bază actuală de 8% pe an, care se aplică la principalele operațiuni de politică monetară. Prin urmare, după cum a relatat prim vice-președintele Băncii Naționale Vladimir Munteanu, se vor menține și ratele dobânzilor pentru beneficii regulate.

De asemenea, s-a decis mențininerea rezervelor minime obligatorii pentru băncile comerciale din fondurile atrase în moneda națională și non-convertibilă la același nivel de 40%, iar rata rezervei obligatorii a fondurilor atrase în monedă convertibilă – la nivelul de 14%.

Așa cum a explicat Vladimir Munteanu, luării unei astfel de decizii a contribuit înregistrarea în prezent a dinamicii ilicite a indicatorilor macroeconomici, precum și rezultatele obținute în timpul ultimelor evaluări și activități analitice. În plus, pentru autoritatea de reglementare este important să se dea o adevărată evaluare a impactului acțiunilor întreprinse de politică monetară întreprinse cu ceva timp mai devreme.

Banca Națională a Moldovei a confirmat că actual asupra activităților de reglementare persistă o anumită presiune, afectând în mod negativ creșterea activității economice. În plus, pe termen mediu a continuat să scadă presiunile inflaționiste și valoarea medie reală a monedei naționale.

Conform proiecțiilor actuale, prezentate de către BNM pentru trimestrul III al anului 2017, inflația anuală va continua să înregistreze un nivel destul de ridicat, iar la sfârșitul acestei perioade va scădea, apropiindu-se de limita inferioară a oscilațiilor țintă. Astfel, foarte curând, inflația va reveni la granițele planificate anterior, și în trimestrul I al anului 2018 va ajunge la 5% (± 1,5 puncte procentuale). În același timp, în perioada 2017 și 2018 rata medie anuală a inflației va constitui 6,5 și 4,4 puncte procentuale, respectiv.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei explică necesitatea unei astfel de decizii prin necesitatea creării condițiilor monetare reale, care, pe termen mediu vor fi capabile să reîntoarcă inflația în intervalul inițial de variație ± 1,5% din indicele țintă de 5%.

0

119

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org