Banca Națională a Moldovei a aprobat un nou Regulament privind auditul extern al băncilor


Banca Națională a Moldovei a aprobat Regulamentul privind auditul extern al băncilor. Documentul este publicat pe site-ul BNM și va intra în vigoare la data de 30 iulie a acestui an.

Regulamentul stabilește cadrul de reglementare pentru auditul extern al situației financiare în instituțiile bancare, cerințele față de societățile care efectuează auditul, metodele de aprobare sau de retragere a aprobării firmei de audit, metodele de comunicare și documentare între firma de audit, Banca Națională a Moldovei și banca, în care se efectuează auditul extern.

Conform documentului, firma de audit, care va efectua auditul extern al băncii, va fi aprobată de Banca Națională înainte de încheierea contractului de audit. Compania va trebui să îndeplinească următoarele criterii:

  • să respecte cerințele legislative și să aibă aprobarea autorității de reglementare pentru audit pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
  • să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul auditului situațiilor financiare în organizațiile de interes public;
  • echipa societății de audit aprobată pentru misiunea de audit în bancă îndeplinește următoarele cerințe:
  • cel puțin o treime din echipă are experiență în auditul situațiilor financiare, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS);
  • cel puțin un auditor are certificat de calificare al auditorului instituției financiare emis de Banca Națională a Moldovei;
  • cel puțin un auditor are certificat de calificare a unui contabil eliberat de una dintre societățile internaționale independente;
  • cel puțin un membru al echipei de audit este certificat în sistemele de informații internaționale CISA;
  • cel puțin un membru al echipei comunității de audit are mai mult de trei ani de experiență în auditarea situațiilor financiare în organizațiile de interes public, din care un an - în domeniul auditului situației financiare în bănci.

Potrivit regulamentului, Societatea poate furniza servicii pentru audit extern concomitent în mai multe bănci din Republica Moldova, indiferent de scopul auditului, dar cu condiția că la data aprobării societății de către BNM activele cumulate ale băncilor respective nu depășesc 50% din totalul activelor din sistemul bancar al țării.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul contabilității, societatea de audit în termen de 4 luni de la data încheierii perioadei de raportare trebuie să prezinte în original Băncii Naționale și Consiliului Băncii a Raportului de audit al situației financiare și o scrisoare oficială adresată consiliului de administrație al băncii cu aplicațiile corespunzătoare. Toate părțile raportului trebuie să fie semnate de compania care a efectuat auditul, de liderul acesteia și de șeful echipei care a participat la activitățile de audit.

Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor

0

200

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org