Banca Națională a Moldovei a lansat "Registrul riscului de credit". Ce reprezintă acesta și cât de efectiv va fi în condițiile actuale de guvernanță b


”Registrul riscului de credit" a fost lansat de către Banca Națională a Moldovei pe data de 27 septembrie 2016. Principala sa menire este colectarea și stocarea informațiilor cu privire la toate operațiunile de credit efectuate de către băncile comerciale care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Informația va fi prezentată de BNM în conformitate cu cerințele de reglementare, care au intrat în vigoare la 1 iulie a anului curent. Astfel, implementarea noului proiect va asigura accesul principalei instituții financiare din țară la informațiile exacte și detaliate privind riscurile de credit.

Datele, oferite și procesate în timp util, vor permite Băncii Naționale a Moldovei să determine gradul de risc al operațiunilor de creditare în diferite sectoare ale economiei. În plus, această bază de date va deveni o garanție a transparenței activității de creditare nu numai a fiecărei bănci în parte, dar și a unor grupuri de instituții bancare. Anume posibilitatea depistării precoce a riscurilor va permite BNM în timp util să deruleze procesele analitice și să întreprindă acțiunile corective.

Proiectul "Registrul riscului de credit" a fost lansat pe 15 iunie 2015 și face parte din standardele internaționale, aprobate în țara noastră în viziunea creării și promovării competitivității sistemului financiar. Anume astfel de standarde vor permite gestionarea și controlul instituțiilor financiare în scopul identificării riscurilor de credit și evaluării acestora în mod adecvat pentru a întreprinde acțiuni corective.

De fapt, Registrul riscului de credit este un sistem integrat de înregistrare și de prelucrare ulterioară a datelor informative, care afișează caracteristicile activității financiare a băncilor comerciale din Republica Moldova. Cu ajutorul acestui Registru se planifică activitățile de colectare a informațiilor și datelor cu privire la angajamentele de credit ale instituțiilor financiare, patrimoniul acestora și posibilele riscuri de credit. Toate informațiile colectate vor fi folosite la evaluarea și analiza suficienței rezervelor bancare. În plus, pe baza datelor din Registrul riscurilor de credit va fi efectuată inspecția și clasificarea debitorilor băncii. De asemenea, vor fi determinate tendințele portofoliilor de credit ale fiecarei instituții financiare din Republica Moldova.

0

134

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org