Banca Națională și-a anunțat prioritățile pentru anul 2019. Ce schimbări se așteaptă în sectorul bancar?


Potrivit comunicatului de presă al Băncii Naționale a Moldovei, în anul 2019 eforturile autorității de reglementare vor fi îndreptate spre reformarea sistemului bancar național pentru a îmbunătăți eficiența proceselor de reglementare și supraveghere bancară. Reformele vor afecta atât întregul sistem, în ansamblu, cât și fiecare bancă separat.

În special, experții Băncii Naționale au constatat că prioritățile identificate sunt condiții indispensabile pentru reluarea finanțării sectorului real al economiei și asigurarea unei creșteri economice stabile în Moldova. Acestea au fost formulate luând în considerare riscurile, probabilitatea schimbărilor în reglementarea și supravegherea activităților bancare în condițiile evoluției economice, precum și luarea în considerare a cerințelor Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu UE și recomandările Fondului Monetar Internațional.

Astfel, printre domeniile prioritare de activitate ale Băncii Naționale sunt numite:

  1. Îmbunătățirea calității și transparenței acționarilor băncii
  2. Asigurarea unei gestionări interne de înaltă calitate a băncilor, a managementului riscului și a estimărilor capitalului bancar în ceea ce privește riscul (ICAAP)
  3. Dezvoltarea activităților de credit, ținând seama de riscurile de credit și de implicarea personelor afiliate
  4. Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în sectorul bancar în scopul dezvoltării și lansării de noi produse și servicii bancare
  5. Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Pe termen mediu, scopul acestor reforme este de a asigura guvernanța corporativă de înaltă calitate, transparența sectorului bancar, precum și atragerea potențialilor investitori și a creditorilor pentru a menține stabilitatea sistemului bancar național.

0

77

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org