Banca Națională cere extinderea competențelor sale în ceea ce privește conglomeratele și grupurile financiare din Republica Moldova


Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege propus de către Banca Națională, conform căruia autoritatea de reglementare va primi competențe suplimentare în identificarea conglomeratelor financiare și a societăților care operează pe teritoriul țării noastre. Acest document prevede, de asemenea, posibilitatea monitorizării suplimentare a activităților acestor entități pentru a asigura stabilitatea financiară și pentru a proteja deponenții, persoanele asigurate și investitorii.

Noul proiect de lege a fost aprobat în contextul semnării Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și evoluția pieței financiare internaționale – acești doi factori au contribuit la apariția unor grupuri financiare care furnizează produse și servicii populației din Moldova, aferente diverselor sectoare financiare.

În plus, datorită proiectului de lege, propus de BNM, se vor putea identifica cele mai mari grupuri financiare, participante la asociațiile financiare, ale căror activități se bazează pe cooperarea interregională. Astfel, va fi posibilă rezolvarea problemei riscurilor prudențiale identificate la nivelul fiecărui conglomerat financiar în parte, și anume: aferența capitalului, efectuarea tranzacțiilor în cadrul grupului, concentrarea riscurilor și gestionarea acestora.

Astfel, conform noului proiect de lege, fondatorii și gestionarii conglomeratelor  financiare vor fi obligați să se consulte cu autoritățile competente înainte de a lua decizii serioase. În plus, sunt prevăzute măsuri speciale pentru a îmbunătăți eficiența acțiunilor de control din partea statului în ceea ce privește entitățile desemnate.

Pe baza unei evaluări a activelor sistemului bancar și cel de asigurări din Republica Moldova, se presupune că nivelul minim care este necesar pentru a identifica orice asociație sau conglomerat financiar din țară, este de 500 de milioane de lei. În Uniunea Europeană, această cifră atinge 6 miliarde de euro.

Noul proiect de lege prevede, de asemenea, și supravegherea suplimentară a băncilor comerciale, societăților de asigurare și fondurilor de investiții, în scopul identificării implicării acestora în activitățile dintre diferitele sectoare, care pot indica formarea unor astfel de organizații (conglomerate financiare și holdinguri).

Astfel, datorită noii legi, autoritățile din Moldova încearcă să extindă competențele Băncii Naționale în așa domenii cum ar fi: detectarea și identificarea conglomeratelor financiare, consolidarea protecției drepturilor deponenților, investitorilor și a persoanelor asigurate, care aparțin acestor asociații financiare.

Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului spre examinare, iar după aprobarea sa de către majoritatea parlamentară și publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare.

0

144

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org