BNM sugerează modificarea modului de acordare a asistenței financiare băncilor solvabile


Banca Națională a Moldovei propune modificarea procedurii de acordare a asistenței financiare băncilor solvabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate. În special, autoritatea de reglementare va putea emite împrumuturi pe termen scurt și extraordinare la discreția sa. Un nou proiect de lege va fi propus consultărilor publice.

După cum s-a menționat în Banca Națională, astfel de schimbări sunt necesare pentru menținerea stabilității și lichidității sistemului financiar al țării în situații de urgență.

Conform legislației în vigoare, la detectarea riscului sistemic al crizei financiare, Banca Națională are reptul de a furniza lichidități băncilor la discreția numai în forma creditelor pe termen scurt, în conformitate cu garanțiile de stat sau titluri emise de Guvern în condiții similare cu cele de acordare a asistenței financiare Guvernului Republicii Moldova de către instituțiile financiare internaționale.

De asemenea, autoritatea de reglementare intenționează să elimine prevederile conform cărora creditele acordate anterior de Banca Națională pot fi garantate prin:

  • bilete la ordin emise în scopuri comerciale, agricole sau industriale și care au două sau mai multe semnături, dintre care cel puțin una aparține băncii; în timp ce scadența nu ar trebui să depășească 9 luni de la data achiziționării lor de către Banca Națională;
  • Titluri de valoare emise pentru bunuri asigurate integral împotriva riscurilor sau a oricăror pierderi în valoare în termenele stabilite de Banca Națională.

Autorii proiectului de lege propun să fie introdusă definiția "sprijinul pentru lichiditate în situații de urgență". O astfel de măsură va costa în furnizarea de lichidități de la Banca Centrală sub forma fondurilor proprii sau sub orice altă formă. Rezultatul aplicării acestor măsuri va fi creșterea fondurilor totale lichide ale băncii, care se confruntă cu dificultăți temporare, fără utilizarea altor instrumente de politică monetară din partea autorității de reglementare.

0

486

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org