În 2016 volumul investițiilor străine directe în Moldova a scăzut brusc


Potrivit datelor oferite de către Banca Națională a Moldovei, în primul trimestru al acestui an, afluxul de investiții străine directe în economia Moldovei s-a micșorat aproximativ de două ori și a constituit circa 51,43 milioane de dolari SUA. Pentru aceeași perioadă din 2015 această cifră a fost de 103,35 milioane de dolari. De asemenea, s-a redus și fluxul de capital – de la 23,2 la 14,07 milioane de dolari, atingînd cota de 39,4%.

În primul trimestru al anului 2016 volumul fluxului net de investiții străine directe în economia moldovenească a fost în valoare de 37,36 milioane de dolari. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, această cifră este de 2,1 ori mai mică.

Potrivit raportului prezentat de Banca Națională a Moldovei pentru primul trimestru al anului 2016, majorarea capitalului social datorită investițiilor străine directe a ajuns la 7,33 milioane de dolari. Acest indice este de 4 ori mai mic decît valoarea injecțiilor financiare, înregistrate în perioada similară a anului 2015. Aici trebuie de remarcat faptul că investițiile străine nu au fost realizate în sectorul bancar, principala cotă revenind capitalurilor autorizate din alte sectoare economice.

Fluxul de capital, potrivit Băncii Naționale a Moldovei, realizat pentru perioada menționată a acestui an, a constituit aproximativ 14 milioane de dolari. Principalul motiv al unui astfel de flux financiar a fost rambursarea creditelor intragrup în valoare de 12,3 milioane de dolari, care au fost oferite pe bază de contract investitorilor străini. În plus, au fost retrase capitaluri proprii în valoare de 1,2 milioane de dolari și 0,57 milioane de dolari au fost acordate investitorilor străini sub formă de credite.

În același timp, profitul reinvestit pentru primul trimestru al anului 2016 a atins nivelul de doar 24,66 milioane de dolari, în timp ce în perioada similară a anului trecut această cifră a constituit 41,9 milioane de dolari. Ponderea principală a profitului reinvestit – 23,44 milioane de dolari – i-a revenit celorlalte sectoare ale economiei, pe cînd în ​​sectorul bancar au fost reinvestite doar 1,22 milioane de dolari.

0

103

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org