Plata poliței de asigurare poate fi efectuată online, în post-terminale sau în oficiile poștale


Guvernul a aprobat, miercuri, 19 decembrie, un nou regulament conform căruia statutul persoanei asigurate va fi atribuit în funcție de gradul de respectare a criteriilor stabilite, iar plata poliței de asigurare poate fi efectuată în mai multe moduri: online, prin post-terminaluri sau în orice oficiu poștal.

În special, documentul prevede condițiile de acordare/retragere a statutului persoanei asigurate, precum și criteriile pentru atribuirea prioritară a acestui statut în cazul în care o persoană dorește să utilizeze asigurările în mai multe direcții. Astfel, conform reglementărilor, statutul unei persoane asigurate îl vor putea primi categoriile de lucrători aprobați de guvern și cetățenii care au cumpărat polița de asigurare medicală în mod individual. În caz de neplată a primelor de asigurare sunt prevăzute penalități. În plus, statutul persoanei asigurate poate fi revocat.

După înregistrare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate atribuie fiecărei persoane un număr individual de asigurare obligatorie, care va fi ulterior înscris în Registrul contabilității pentru persoanele asigurate. O astfel de abordare, în opinia autorităților, va permite păstrarea înregistrărilor în timp real a tuturor persoanelor în baza numărului de asigurare și numărului individual de identificare (IDPN)

În plus, se intenționează simplificarea procedurii de furnizare a rapoartelor de către organizațiile competente privind înregistrarea persoanelor asigurate: informațiile relevante vor fi trimise CNAM prin intermediul canalelor electronice online. În același timp, va fi mai ușor să se identifice persoanele neasigurate care vor fi obligate să-și procure polița de asigurare medicală în mod individual. Totodată, asiguratul nu va mai trebui să prezinte polița de asigurare pe suport de hârtie pentru a utiliza serviciile medicale.

0

106

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org