Potrivit experților, ritmul în care reformele sunt realizate în sectorul bancar, este necesar să se mențină și mai departe


În perioada august - decembrie 2016 a fost înregistrată o creștere a ritmului de implementare a reformelor în sectorul bancar, în special a celor ce țin de stabilitatea și securitatea financiară. Aceste informații au fost prezentate de către experții Centrului Analitic Independent "Expert-Grup" în cursul unui studiu specializat, inițiat cu scopul de a identifica și de a evalua rezultatele reformelor în sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova. Rezultatele studiului au fost făcute publice pe 26 ianuarie, în cadrul conferinței de presă cu genericul „Rezultatele monitorizării reformelor recente în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova”.

Astfel, potrivit experților, principalii indicatori ai dinamicii sistemului financiar-bancar al țării noastre sunt: ​​semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, modificarea principiilor de management al băncilor, crearea unui cadru legal pentru prevenirea spălării banilor și posibilității finanțării terorismului, conversia garanțiilor financiare în datoria statului, adoptarea unui depozitar central, precum și aprobarea și punerea în aplicare a noilor structuri de stabilitate financiară. Acești factori au contribuit la consolidarea stabilității juridice și financiare în Republica Moldova și sporirea interesului din partea agenților economici față de managementul calității în sectorul financiar. La rândul său, acest lucru a condus la crearea cadrului legislativ, necesar pentru îmbunătățirea transparenței proceselor de administrare a băncilor, care a contribuit la "recuperarea" la nivel de stat a sistemului bancar și a permis eliminarea punctelor slabe ale acestuia, în scopul prevenirii unei noi crize bancare din Republica Moldova.

Cu toate acestea, potrivit experților, în ciuda îmbunătățirii aparente, sectorul bancar rămâne supus numeroaselor riscuri. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova trebuie să pună în aplicare angajamentele asumate de către țara noastră față de Fondul Monetar Internațional, pentru a elimina riscul pierderii asistenței financiare externe. În special, strategiile se referă la pachetele de acțiuni a două bănci comerciale și trei companii de asigurări, expuse spre vânzare. Autorităților li se recomandă să mărească termenii de vânzare a acțiunilor, pentru a permite investitorilor să efectueze o analiză mai profundă a potențialului acestor companii.

În același timp, specialiștii de la "EXPERT-Group" declară că Comisiei Naționale a Pieței Financiare îi este necesară extinderea competențelor. Acest lucru este posibil prin investirea noului președinte al Consiliului Administrării. Totodată, în ceea ce ține de conversia garanțiilor financiare în datoria publică, potrivit experților, există riscul de anulare a actului legislativ din cauza lipsei unui plan sau a unei strategii pentru emiterea și utilizarea acestor resurse. În plus, este necesar să fie oprită orice încercare de a transforma erorile bancare și fraudele financiare în datoria de stat. În acest context, reprezentanții Centrului Analitic Independent și-au exprimat punctul de vedere, conform căruia există o necesitate în înființarea Registrului Național Unic privind evidența beneficiarilor efectivi pentru a detecta în timp util și pentru a preveni fenomenele off-shore în economia țării noastre, asigurându-se astfel transparența continua agenților economici din Republica Moldova.

0

123

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org