Conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei, companiile din „Grupul Shor“ sunt obligați să plătească circa 12 miliarde de lei în favoarea „Băncii Soc


Din partea Băncii Naționale a Moldovei au fost furnizate explicații suplimentare privind acțiunile băncilor comerciale aflate în stadiul de lichidare, contra societăților din ”grupul Shor”.

În anul 2015, banca comercială "Banca Socială" S.A. a intentat un proces în instanța de judecată împotriva companiilor «VOXIMAR-COM» SRL și «CARITAS GROUP», în care instituția financiară necesită o rambursare a datoriei totale de peste 12 miliarde de lei. La acel moment „Banca Socială“ a avut deja patru decizii finale a instanței, potrivit cărora societatea cunoscută publicului ca „Grupul Shor“ a trebuit să întoarcă băncii comerciale sumele solicitate.

Procesul civil al Băncii Comerciale «Banca Socială» împotriva companiei «VOXIMAR-COM» SRL a fost depusă la Curtea de Apel, iar valoarea sa este de aproximativ 3 miliarde de lei.

În comunicatul de presă al Băncii Naționale se spune că de către «Banca de Economii», «Unibank» și «Banca Socială» au fost aduse mai multe cazuri penale și acțiuni civile, care vizează colectarea pierderilor suferite de aceste bănci ca urmare a acțiunilor frauduloase.

În plus, Banca Națională a Moldovei a subliniat că, persoanele stabilite în funcția de lichidatori ai instituțiilor bancare au dreptul de a conduce, monitoriza și reprezenta interesele băncii. Aceste competențe contribuie la îmbunătățirea eficienței procesului de lichidare, permițând colectarea mult mai rapidă a datoriilor de către bancă. La rândul său, Banca Națională a apelat la lichidatorii celor trei bănci cu probleme cu cerința de a lua toate măsurile necesare pentru acoperirea prejudiciului material și financiar, suferit de aceste instituții în investigarea tranzacțiilor frauduloase. De asemenea, autoritatea de reglementare și-a rezervat dreptul de a supraveghea acțiunile lichidatorilor cu ajutorul instrumentelor juridice stabilite pentru a preveni noi fraude și pentru a asigura un nivel mai mare de transparență.

0

122

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org