Utilizatorilor primelor parcuri IT din Republica Moldova li se vor acorda scutiri de taxe și privilegii financiare


Începând cu 1 ianuarie 2017 în Republica Moldova intră în vigoare Legea despre parcurile IT, conform căreia în spațiul virtual al țării noastre vor fi create primele parcuri tehnologico-informaționale. Pentru rezidenții acestor parcuri vor fi prevăzute stimulente fiscale și diverse privilegii.

Astfel, obligațiunile rezidenților parcurilor IT vor include plata unui impozit unic ăn valoare de 7% din veniturile din vânzări. Aceste plăți includ, de asemenea, impozitele pe veniturile din activitățile comerciale și salarii, contribuțiile la asigurările obligatorii a sănătății, impozitul pe bunurile imobiliare, contribuțiile la asigurările sociale, taxele pentru folosirea drumurilor și taxele locale.

Calculul cuantumului minim al impozitului unic se face pe baza ratei lunare a nivelului de salarizare mixt, pentru fiecare persoană rezidentă a parcului. Coeficientul final va constitui 30% din salariul mediu pe economie, care a fost prezis pentru perioada fiscală menționată.

În conformitate cu noua Lege, în parcurile informațional-tehnologice va fi permisă desfășurarea următoarelor tipuri de activități: lansarea software, bazat pe avizurile clienților, dezvoltarea și producția jocurilor de calculator, colectarea datelor și managementul hardware. De asemenea, rezidenții parcurilor IT voa avea dreptul la gestionarea site-urilor și activităților pe portalurile web, precum și la furnizarea serviciilor de consultanță în domeniul tehnologiilor IT.

Astfel, cetățenii Moldovei, după înregistrarea în calitate de rezident al parcului-IT și ajustarea angajamentelor corespunzătoare, vor fi în măsură să-și efectueze munca "virtuală" direct de la birourile sale situate în țară.

Legea privind parcurile IT a fost concepută pentru a stimula dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaționale, crearea locurilor noi de muncă, atragerea investițiilor străine și autohtone. Pe baza acestei legi autoritățile moldovene intenționează să pună în aplicare un mediu de afaceri competitiv, atât la nivel național, cât și regional, în conformitate cu Strategia de îmbunătățire a competitivității industriei tehnologico-informaționale pentru anii 2015-2021. La rândul său, punerea în aplicare a acestei Legi va stimula activitatea sectorului tehnologiilor informaționale și va duce la crearea unor produse IT cu o valoare mai mare, care vor fi destinate exportului.

0

118

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org