După o stagnare de doi ani în Moldova s-a înregistrat o majorare a volumului de investiții în activele corporale pe termen lung


Potrivit datelor statistice, pe parcursul anului 2017, investițiile în activele corporale pe termen lung au crescut cu 1,3%, ajungând la 21 miliarde lei. Acestea sunt primele tendințe de creștere înregistrate în Moldova în ultimii doi ani. În cea mai mare parte, s-au efectuat investiții în mașini, echipamente și programe informaționale.

Reamintim că, în anul 2014, investițiile în activele corporale pe termen lung au fost înregistrate la un nivel record – peste 21,1 miliarde de lei. Cu toate acestea, până în 2016 acest indicator a scăzut până la 19,6 miliarde de lei. Potrivit experților Ministerului Economiei și Infrastructurii, creșterea investițiilor în anul 2017 a fost facilitată de reluarea finanțării proiectelor de stat, creșterea veniturilor publice, deblocarea sprijinului extern și îmbunătățirea situației în domeniul creditării economiei naționale.

În același timp, Ministerul Economiei și Infrastructurii subliniază că investițiile publice sunt considerate principalul factor pentru creșterea valorii totale a investițiilor. Astfel, din bugetul de stat au fost alocați circa 1,4 miliarde de lei pentru implementarea diferitor proiecte investiționale. În comparație cu anul 2016, acest indicator este mai mare cu 27%. Aproximativ 1,3 miliarde de lei au fost alocate din bugetele administrativ-teritoriale, ceea ce reprezintă cu 33% mai mult decât un an în urmă.

În dependență de tipului de active, cea mai mare creștere a investițiilor în 2017 a fost înregistrată în sfera construcțiilor inginerești – de circa 25%, mașini și echipamente – 9%, programe informaționale – 18%, imobile de ordin biologic și veterinar – 8%.

Investițiile în achiziționarea echipamentelor, mașinilor, instalațiilor de transmisie s-au ridicat la circa 7 miliarde lei (33%) din volumul total de investiții. În același timp, majoritatea dinter acestea – circa 75% - au fost implementate de sectorul privat. Aceasta indică orientarea agenților economici pentru modernizarea și creșterea eficienței proceselor de producție, în scopul standardizării produselor moldovenești la cerințele piețelor externe.

Volumul investițiilor în fondul rutier a crescut cu 67%, iar cu 13% - investițiile în fondul de mediu. Și după trei ani de stagnare, s-a observat o tendință pozitivă și în sectorul construcțiilor – creșterea investițiilor în acest segment a fost de 2,3%.

Pentru anul 2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova prognozează o creștere a investițiilor în activele corporale pe termen lung cu 4,0%, iar în următorii doi ani – cu 4,5% și, respectiv, 6%. Conform acestor previziuni, în anul 2020 volumul investițiilor va ajunge la 25 de miliarde de lei.

0

169

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org