Teritoriul de producție al ZEL "Ungheni-Business" va fi extins pentru a promova dezvoltarea noilor proiecte de investiții


Teritoriul zonei economice libere "Ungheni-Business" va fi extins prin includerea în el a unei arii din com. Zagarancea (mun. Ungeni) cu o suprafață de 2,87 hectare. Modificările relevante la Legea privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" au fost adoptate în două lecturi de către Parlamentul Republicii Moldova la ultima ședință plenară.

Scopul amendamentelor legislative este promovarea implementării noilor proiecte strategice de investiții în economia țării, precum și atragerea noilor investitori în Zona Economică Liberă pentru a crește volumul produselor fabricate de sectoarele industriale.

În acest context, s-a decis extinderea zonei zonei desemnate, care în prezent se ridică la 42,34 ha și unește 36 de locuitori. ”Ungheni-Business” a fost inițiată în 2002, iar durata proiectului este de 42 de ani. Activitatea principală a agenților economici rezidenți ai acestei zone economice libere se axează pe producția echipamentelor și produselor pentru industria auto, precum și a încălțămintei, mobilierului, covoarelor și a altor categorii de produse.

Volumul total al investițiilor atrase în zona ”Ungheni-Business” la sfârșitul anului 2017 a constituit peste 74 milioane dolari, în timp ce vânzările pentru aceeași perioadă au depășit 2,4 miliarde lei.

Potrivit experților, mărirea zonei de producție a ZEL ”Ungheni-Business” cu 2,87 hectare va contribui la crearea unei noi platforme pentru investitorii nou veniți, în special în condițiile în care zonele economice din întreaga țară înregistrează o tendință crescătoare în dezvoltarea sa. În plus, astfel de zone s-au dovedit eficace în atragerea investițiilor de înaltă calitate, pe termen lung, utilizate la această etapă de diverse companii industriale pentru realizarea obiectivelor de export.

Astfel, Guvernul Republicii Moldova sprijină activ extinderea zonei economice libere "Ungheni-Business" și speră că îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a afacerilor în Moldova va atrage investițiile interne și externe, va spori crearea sectoarelor competitive în sectorul industrial și va permite introducerea numeroaselor tehnologii inovatoare care vor deveni disponibile datorită stabilirii legăturilor strânse de colaborare între agenții economici. În plus, eforturile ulterioare ale autorităților moldovenești vor viza dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, asigurând un mediu atractiv pentru investiții și crearea de noi locuri de muncă.

0

85

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org