Decizia Băncii Naționale privind politica monetară din 27 decembrie 2017


Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să lase neschimbată mărimea ratei de bază aplicate pentru principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, care actual se ridică la 6,5% pe an. De asemenea, potrivit deciziei Băncii Naționale a Moldovei din 27 decembrie 2017, s-a decis menținerea la același nivel:

  • a ratei pentru împrumuturile overnight – 9.5% pe an;
  • a ratei pentru depozitele overnight – 3,5% pe an.

Norma rezervelor obligatorii din fondurile atrase de bănci în lei moldovenești și în moneda neconvertibilă se menține la nivelul actual de 40,0% din baza de calcul.

Norma rezervelor obligatorii din fondurile băncilor atrase în valută liber convertibilă rămâne la nivelul actual de 14,0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată de Banca Națională pe baza ultimelor analize macroeconomice și a celor mai recente prognoze ale inflației pe termen scurt și mediu. Aceste analize au confirmat în mare măsură corectitudinea previziunilor autorității de reglementare publicate în luna noiembrie a acestui an, precum și ipotezele pe care se baza prognoza.

În același timp, se observă că creșterea economică în trimestrul III al anului 2017 a fost înregistrată la nivelul de 5,4%, ceea ce depășește cifrele prognozate anterior. În principal, această tendință a fost facilitată de o creștere a cererii nete din partea agenților economici și de rezultatele bune înregistrate în sectorul agricol.

Nivelul inflației anuale în luna noiembrie 2017 a început să înregistreze o tendință descendentă, asociată cu cea mai recentă previziune a Băncii Naționale a Moldovei. În primul trimestru al anului 2018, este de așteptat ca rata anuală a inflației să atingă intervalul țintă de 5,0%.

În perioadele ulterioare, definiția politicii monetare va fi pusă în aplicare în funcție de tendințele dictate de procesele inflaționiste.

0

74

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org