Din 1 august, în Republica Moldova și-a început activitatea Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare


De la 1 august curent, în Republica Moldova funcționează Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare. Noua agenție va fi autorizată să înregistreze și să mențină un cont al acestor valori.

După cum s-a menționat în Banca Națională a Moldovei, inițial Depozitarul Central Unic intenționează să lucreze cu titluri emise de instrumentele financiare ale autorității de reglementare și a Ministerului Finanțelor. Toate operațiunile necesare pot fi efectuate de întreprinderi care au obținut acces preliminar la DCU: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și băncile licențiate care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Începând cu 31 decembrie 2018, se va extinde sectorul de servicii al Depozitarului Central Unic - agenția va deservi societățile de investiții și titlurile de valoare corporative.

Crearea și lansarea DCU este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei pieței financiare din Moldova, implementat cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul programului Fondului Monetar Internațional. Potrivit experților, noul mecanism de decontare și înregistrare a valorilor mobiliare este conceput pentru a asigura un nivel mai ridicat de transparență, eficiență și securitate în tranzacționarea cu valori mobiliare.

0

99

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org