Conform noului regulament, băncile din Republica Moldova vor fi obligate să raporteze cazurile de fraudă care ar putea afecta activitatea lor


Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat Regulamentul administrării activității bancare. Noile prevederi se referă la structura de guvernanță corporativă, mecanismele de control intern și metodologia de gestionare a riscurilor bancare.

Astfel, conform noilor reglementări, băncile comerciale din Republica Moldova sunt obligate să-și desfășoare activitățile financiare în mod transparent și cu maximă eficacitate. În plus, documentul prevede prezența la instituțiile bancare ale țării a unei structuri organizatorice adecvate, precum și a cadrului juridic și de reglementare în concordanță cu modelul de afaceri al băncii în cauză. Acest lucru este necesar pentru management calității riscurilor asociate activităților bancare, precum și menținerea stabilității financiare sub aspectul protejării intereselor deponenților.

În același timp, în conformitate cu reglementările nou aprobate, băncile comerciale vor fi obligate să raporteze acuzațiile de fraudă, care ar putea afecta negativ reputația și siguranța lor. În plus, algoritmul de denumire în funcție a administratorilor băncilor va fi adaptat la nivelul de complexitate a activităților bancare, iar plata muncii lor nu trebuie să contribuie la dezvoltarea unor noi riscuri financiare.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei în procesul demarcării noilor reglementări s-au luat în considerare așa factori precum specificul pieței financiar-bancare și cele mai bune practici internaționale în acest domeniu.

Înainte de aprobare proiectul a fost discutat în cadrul comunității bancare. Documentul va fi considerat ca prima etapă a tranziției la noile cerințe prudențiale, pe care le promovează Banca Națională a Moldovei prin implementarea sistemului standardelor Basel III.

0

113

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org