Lista contribuabililor din Moldova pentru anul 2017 a crescut cu 200 de agenți economici


Pe 23 decembrie în Monitorul Oficial a fost publicat un ordin al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de includere în lista celor mai mari contribuabili pentru anul 2017 a 650 de persoane juridice. În comparație cu anul 2015, această listă a crescut cu 200 de agenți economici.

Selectarea subiecților din această categorie de contribuabili a fost efectuată pe baza unor criterii cum ar fi: volumul vânzări, reflectate în situațiile financiare (80%), și volumul obligațiilor fiscale, care au fost declarate și plătite de contribuabil (20%). De asemenea, lista contribuabililor se actualizează, ținând cont de datele FISC-ului pentru anul 2015 și 11 luni ale anului 2016.

Anterior, lista celor mai mari contribuabili era aprobată cu referință la parametrii minimi ai impozitelor deja plătite, dar nu mai puțin de 3 milioane de lei pe an, și suma minimă de încasări în numerar (costurile de furnizare) în valoare de 50 de milioane de lei.

În același timp, pe baza criteriilor stabilite, statutul celui mai mare contribuabil nu poate fi atribuit instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ de stat sau private, contribuabililor care în perioada ultimilor 2 ani nu au reușit să-și exercite obligațiunile. De asemenea, în lista marilor contribuabili nu sunt inclușisubiecții, ale căror active financiare, corporale și necorporale, precum și valoarea obligațiilor fiscale nu justifică statutul indicat mai sus.

În conformitate cu noul ordin a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dreptul la înregistrare în calitate de cel mai mare contribuabil îl pot obține și întreprinderile noi. În acest scop, companiile nou formate din momentul înființării sale și în următorii 3 ani, vor trebui să efectueze investiții de cel puțin 5 milioane de euro. O declarație scrisă trebuie să fie depusă în IFPS în termen de 12 luni de la data înregistrării întreprinderii în Camera Înregistrării de Stat.

Lista celor mai mari contribuabili este valabilă pentru următorii 2 ani. Excluderea unor subiecți din listă înainte de termenul limită se efectuează, dacă este necesar, de către șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. De asemenea, șeful IFPS poate înlocui agenții economici expulzat cu alți contribuabili, care corespund criteriilor stabilite.

0

123

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org