Începe o nouă etapă de indexare a depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii. Cine vor fi beneficiarii?


Cetățenii născuți în perioada anilor 1937-1941 - depunătorii Băncii de Economii vor fi incluși în lista beneficiarilor indexării pentru anul 2018. Decizia corespunzătoare a fost luată pe data de 12 ianuarie 2018 de către Comisia Centrală pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor din Banca de Economii, în funcție de categoriile de vârstă aprobate. Proiectul de decizie a fost deja publicat pentru consultări și va fi prezentat în curând guvernului pentru examinare.

Anual, guvernul specifică categoriile de cetățeni ai căror depozite vor fi indexate, în funcție de suma prevăzută în bugetul de stat. În Legea bugetului de stat pentru anul 2018, a fost aprobată pentru compensarea banilor din depozitele cetățenilor din Banca de Economii suma de 50 de milioane de lei. Astfel, în anul curent a fost aprobată categoria de vârstă a deponenților Banca de Economii, născuți în perioada 1937-1941. Includerea în lista beneficiarilor din 2018 a acestei categorii de cetățeni a fost determinată de indicatorii statistici ale sumelor plătite în anii 2003-2017, precum și suma prevăzută în acest scop prin Legea bugetului de stat pentru acest an.

În 2018, vor fi plătite sumele corespunzătoare celei de-a doua etape a indexării, precum și sumele care nu au fost ridicate de beneficiarii indexării în perioadele anterioare. Plata sumelor indexate ale deponenților va fi efectuată prin intermediul întreprinderii de stat "Poșta Moldovei".

Pentru a beneficia de indexarea depozitelor la Banca de Economii, deponentul, reprezentantul sau moștenitorul acestuia pot depune cererea la orice reprezentanță a "Poștei Moldovei" cu prezentarea buletinului de identitate. La rândul său moștenitorul va fi obligat să prezinte suplimentar certificatul de deces al deponentului și o copie a certificatului de moștenire, autentificată de notar, iar reprezentantul deponentului – o procura întocmită în conformitate cu legislația în vigoare.

0

93

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org