Statutul marilor contribuabili vor primi persoanele fizice cu venituri majorate și contribuția financiară mare la bugetul de stat


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a emis un ordin, potrivit căruia aproximativ 500 de persoane fizice, care practică activitatea profesională, vor primi statutul de contribuabili mari. Acestea sunt persoanele care îndeplinesc următoarele criterii: sunt rezidenți fiscal în Republica Moldova, nu practică activitatea de întreprinzător, iar nivelul veniturilor nu este mai mică de 3 milioane de lei pentru ultimii 3 ani.

Deservirea persoanelor, care au primit statutul de marii contribuabili, va fi efectuată în cadrul Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili al IFPS. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în scopul protecției datelor cu caracter personal lista persoanelor selectate nu este făcută publică.

Anterior s-a raportat deja că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat criterii noi pentru desemnarea persoanelor care urmează să primească statutul marilor contribuabili. În plus, în 2017 a fost mărită lista marilor contribuabili în rândul persoanelor juridice – în present aceasta include 650 de companii și 200 de agenți economici. Din numărul total de subiecți incluși în lista marilor contribuabili, 80% au fost selectați pe baza criteriului vânzărilor reflectate în rapoartele fiscale, iar 20% - în funcție de valoarea obligațiunilor fiscale, care au fost declarate și plătite de contribuabil.

Lista marilor contribuabili a fost alcătuită pe baza datelor pentru anul 2015 și 11 luni ale anului 2016. Totodată, statutul marelui contribuabil îl poate obține oricare întreprindere nou înregistrată, care se angajează din momentul înființării sale și pe parcursul următorilor 3 ani să investească în economia țării cel puțin 5 milioane de euro.

Lista celor mai mari contribuabili este aprobată pentru o perioadă de 2 ani. Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat are dreptul de a decide cu privire la excluderea anumitor persoane din lista specificată înainte de timp, înlocuindu-le cu alți contribuabili mari, care îndeplinesc criteriile menționate.

0

113

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org