Ratele pentru principalele instrumente de reglementare monetară au fost păstrate de către Banca Națională


Miercuri, pe 24 mai, comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis ca ratele pentru instrumentele de reglementare monetară să rămână neschimbate. Astfel, rata de bază a operațiunilor pe termen scurt se va păstra ca și înainte – la nivelul de 9%, a depozitelor overnight – la nivelul de 6%, și a creditelor overnight – la nivelul de 12%. De asemenea, rămâne neschimbată cerința de rezervă pentru băncile comerciale din resursele financiare atrase în moneda națională și cea neconvertibilă – această cifră va rămâne la nivelul de 40%, iar în valută – la nivelul de 14%.

Această decizie a fost luată în contextul inflației continue în intervalul vizat de 5% ± 1,5% în scopul de a crea condițiile necesare pentru creșterea cererii interne, precum și a creșterii capacității creditării economiei naționale.

 Potrivit experților financiari, situația de pe piața valutară este influențată de diverși factori, inclusiv evenimentele care se petrec în țară și în străinătate. Inflația rămâne în continuare sensibilă la riscurile externe – în țară este evidențiată creșterea prețurilor materiilor prime, produselor alimentare, gazelor naturale și produselor petrochimice, devin mai simțite fluctuațiile de pe piața financiară. În categoria riscurilor interne sunt incluse: excesul de lichiditate, accizele noi și recolta vizată pentru acest an.

La rândul său, Banca Națională a Moldovei se angajează să sprijine funcționarea adecvată a pieței financiare interbancare prin sporirea calității managementului lichidităților. În special, aceasta se referă la operațiunile de sterilizare a excesului de lichiditate.

Reamintim că, la data de 27 octombrie anul trecut, rata de bază pentru refinanțare a fost păstrată de către Banca Națională neschimbată – la nivelul de 9%. Cu două luni înainte de aceasta, regulatorul a scăzut indicele dat cu 0,5 puncte procentuale, de la 10% până la 9,5% și de la 9,5% la 9% anuale.

0

118

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org