Compania de asigurări "MOLDASIG" a fost amendată de CNPF pentru furnizarea datelor nesigure în cadrul raportărilor


Compania de asigurări MOLDASIG a fost amendată de către Comisia Națională a Pieței Financiare cu 0,7% din capitalul social minim necesar. În plus față de amenda impusă pentru compania de asigurări, autoritatea de reglementare a redus capitalul cu 30%.

Decizia autorității de reglementare a pieței financiare a fost influențată de rezultatele inspecției planificate, efectuate puțin mai devreme. În cadrul activităților de verificare, experții Comisiei Naționale pentru Piața Financiară au evidențiat inconsecvența datelor furnizate de societatea de asigurări în raportul său și indicatorii reali de performanță. În special, compania «MOLDASIG» prezenta în marja de solvabilitate și lichiditate coeficienți negative ai raportului special al asiguratorului, în timp ce la momentul conversiei datelor de experți a fost găsit contrariul – compania are puterea financiară suficientă.

De asemenea, în verificarea sa experții Comisiei Naționale a Pieței Financiare au identificat mai multe încălcări în calculul coeficientului de lichiditate financiară și a marjei de solvabilitate, afișarea activelor folosite pentru acoperirea fondului de asigurare și a rezervelor tehnice. În plus, societatea de asigurări nu a respectat cerințele prezentate decătre autoritatea de reglementare pentru reprezentarea rezervelor tehnice pe clasele de active și marjele de solvabilitate. Ca urmare, experții au concluzionat că activele companiei de asigurări "MOLDASIG" nu au fost evaluate în conformitate cu standardele internaționale.

Astfel, Comisia Națională a Pieței Financiare a ordonat companiei de asigurări «MOLDASIG» să respecte prevederile cadrului legislativ și în cel mai scurt timp să elimine încălcările depistate de experți.

Reamintim că, în decembrie 2016, autoritatea de reglementare a obligat compania "MOLDASIG" să pună în vânzare un pachet de 65,03% de acțiuni. Motivul acestei decizii a fost situația în care proprietarii acestor acțiuni erau în coluziune și acționau concertat. Astfel, acționarii au fost privați de dreptul de vot, de numirea candidaților în consiliul organizației, de convocarea unei reuniuni a acționarilor și de primirea dividendelor. Acest pachet de acțiuni urma să fie vândut în termen de 90 de zile, însă acest lucru nu s-a putut face în termenul stabilit. Prin urmare, CNPF a obligat emitentul să anuleze aceste acțiuni, după care să emită o nouă emisiune cu plasarea acestuia pe piața publică a Republicii Moldova.

0

114

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org