Trei dispoziții pentru îmbunătățirea funcționării sistemului de achiziții publice au fost aprobate de guvern


Miercuri, 10 octombrie, Guvernul a aprobat Regulamentul privind procedura de menținere a Registrului de Achiziții Publice de Stat, care a fost creat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat Mtender. Scopul dezvoltării și implementării proiectului este creșterea eficienței și asigurarea transparenței în sistemul electronic de achiziții publice.

Potrivit autorilor documentului legislativ, eficiența instrumentelor utilizate pentru creșterea transparenței procedurilor de achiziții publice depinde de funcționalitatea sistemului electronic de achiziții publice. În același timp, crearea unui astfel de sistem este o componentă integrală a reformei care se desfășoară în acest domeniu.

Conform unor calcule preliminare, introducerea achizițiilor electronice va reduce cheltuielile guvernamentale de la 5% la 30%. În mare parte, economiile vor fi asigurate prin identificarea oportunităților mari, postarea explicațiilor, logistica îmbunătățită și vor ajunge la aproximativ 150-1200 de lei pentru fiecare persoană implicată în procedurile de achiziții publice. De asemenea, este preconizat să se reducă timpul și durata procesului - până la 40%.

În plus, în decretul legislativ au fost definite regulile Registrului achizițiilor publice stabilite în cadrul Sistemului informațional automatizat Mtender și cerințele pentru utilizarea echipamentelor de protecție pentru introducerea, stocarea, prelucrarea și accesul la informațiile referitoare la procedurile de achiziții publice. O altă prevedere aprobată de Cabinetul de miniștri se referă la acreditarea platformelor electronice pentru achiziții pe care le implică Sistemul Informațional Automatizat. Iar cea de-a treia dispoziție aprobată a fost Regulamentul privind achizițiile de bunuri și servicii atunci când se solicită ofertele de preț.

0

99

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org