Condițiile garantării depozitelor bancare s-au schimbat. La cine se referă noile amendamente?


Conform modificărilor anterioare ale Legii cu privire la garantarea depozitelor persoanelor fizice, de la 1 ianuarie 2018 acest plafon a fost majorat cu 14 mii lei – de la 6 mii până la 20 mii lei. Suma maximă va fi plătită deponentului, indiferent de mărimea și valoarea monedei în care sunt plasate depozitele.

Astfel, în baza deciziei Parlamentului Republicii Moldova, Președintele Consiliului de administrație pentru garantarea depozitelor în sistemul bancar, Veronica Jurminski a semnat un decret privind introducerea modificărilor în Regulamentul privind informarea deponenților băncilor licențiate despre garantarea depozitelor.

În același timp, în noile amendamente se menționează că depozitele persoanelor fizice - acționarilor băncii, care dețin cel puțin 1% din capitalul băncii, nu vor mai fi garantate. Anterior, în document se stipula că depozitele persoanelor fizice - acționarilor băncii nu sunt garantate dacă aceștea dețin cel puțin 5% din capitalul băncii. De asemenea, în conformitate cu modificările nou adoptate, nu vor fi garantate depozitele foștilor proprietari ai acțiunilor, anulate din cauza nerespectării cerințelor privind calitatea acționarilor.

Potrivit prognozelor autorităților, creșterea valorii depozitelor bancare garantate pentru cetățeni de până la 20 mii lei ar trebui să contribuie la dezvoltarea sectorului bancar prin creșterea nivelului de încredere a publicului în băncile moldovenești. De asemenea, acest lucru ar trebui să afecteze pozitiv creșterea volumului depozitelor atrase de bănci.

0

98

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org