În 2018, Serviciul Vamal a asigurat la bugetul de stat venituri în sumă de mai mult de 21 de miliarde de lei


Pentru 2018, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a completat bugetul de stat cu 21,4 miliarde lei, sporind performanța față de 2017 cu 1 miliard 038 milioane lei.

În special, ministerul a menționat că cea mai mare creștere a fost înregistrată pe segmentul exporturilor, care în 2018 au crescut cu 1 miliard 950 milioane lei, ajungând la un total de 39,4 miliarde lei.

Mai mult, în structura veniturilor Serviciului Vamal, veniturile obținute ca urmare a administrării TVA au constituit 67,1%, precum și veniturile din accize 25,3% și taxele vamale 5,2%.

În același timp, cei mai mari plătitori de taxe vamale rămân sectoarele produselor petroliere, produselor din tutun și furnizarea bunurilor de consum.

După cum subliniază reprezentanții Serviciului Vamal, la creșterea veniturilor administrate de agenție contribuie calitatea înaltă a controlului vamal, declararea mărfurilor, precum și acțiunile efective ale angajaților Serviciului pentru prevenirea importului și contrabandei ilegale de bunuri.

În plus, experții au numit un factor predominant punerea în aplicare a reformelor care vizează simplificarea procedurilor vamale și îmbunătățirea relațiilor comerciale cu partenerii străini.

0

57

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org