În 2018, EuroCreditBank a înregistrat cele mai bune rate de creștere a activelor printre alte bănci licențiate din Moldova


La sfârșitul anului 2018, cei mai buni indicatori ai creșterii activelor în sistemul bancar al Republicii Moldova au fost evidențiate de banca comercială "EuroCreditBank" S.A. - 38%. Astfel de rezultate au fost obținute în contextul politicilor prudențiale urmate de instituția financiară pentru a asigura o dezvoltare stabilă și de durată.

Rezultatele obținute de "EuroCreditBank" sunt reflectate și în raportul Centrului Analitic Independent "Expert-Grup". În plus, instituția financiară desemnată este de asemenea liderul în ceea ce privește calitatea activelor în sistemul bancar din Moldova - ponderea împrumuturilor nefavorabile în portofoliul de credite al băncii este de doar 4,89%.

Potrivit experților financiari, în ultimii trei ani, EuroCreditBank a continuat să-și intensifice activitățile de creditare, atrăgând noi resurse financiare. Pentru a răspunde tendințelor actuale de pe piața bancară, EuroCreditBank dezvoltă în mod constant noi produse care răspund nevoilor și cererii clienților. O atenție deosebită este acordată programelor de depozit, atât în ​​moneda națională, cât și în valută străină.

Până în prezent, EuroCreditBank are 8 reprezentanțe și 42 agenții în 11 locații ale Republicii Moldova.

0

83

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org