În anul 2018 în Moldova se observă o creștere a volumului depozitelor în lei. De ce cetățenii nu se grăbesc să investească în moneda străină?


Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în acest an a continuat creșterea volumului depozitelor persoanelor fizice și juridice și a constituit în primele nouă luni 3,4%. Volumul total al depozitelor în băncile licențiate până la sfârșitul acestei perioade a atins o valoare de 61,9 miliarde lei.

După cum s-a menționat în raportul autorității de reglementare, depozitele persoanelor fizice în perioada ianuarie-septembrie 2018 au constituit 64,8% din structura totală a depozitelor, depozitele persoanelor juridice - 35%, depozitele băncilor licențiate - 0,2%.

Creșterea depozitelor persoanelor juridice a avut cel mai mare impact asupra creșterii depozitelor la băncile din Moldova - cu 1,6 miliarde lei sau 7,7%. În timp ce depozitele persoanelor fizice au crescut cu doar 512.7 mil. lei sau cu 1.3 la sută în procente.

În ceea ce privește structura valutară, 59% din totalul depozitelor au reprezentat depozitele în moneda națională - numărul lor a crescut cu 2,3 ​​miliarde lei (+ 6,6%), ajungând la un total de 36,5 miliarde lei.

Depozitele în valută au reprezentat 41% din numărul total de depozite, depășind în primele nouă luni ale acestui an 25,4 miliarde lei (+219,3 miliarde lei sau 0,9%).

Principalul factor care a condus la o reducere a numărului de depozite în moneda națională a fost instabilitatea cursului de schimb. Ca urmare, în perioada menționată, volumul depozitelor în lei a scăzut cu 669,9 milioane lei. În același timp, băncile moldovenești au reușită să atragă depozite în valută străină în suma echivalentă cu 479.3 milioane lei.

0

90

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org