În Moldova a fost înființat Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Ce va fi în competența noului departament?


În Republica Moldova a fost înființat Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Aceasta este singura instituție din țară care va efectua activități de depozitare și contabilitate ce vizează titlurile de stat și corporative.

Joi, 29 martie, a avut loc o reuniune privind înființarea Depozitarului unic, în cadrul căreia a fost aprobată decizia relevantă privind înființarea Centrului, numiți managerii și aprobate documentele de constituire.

În fruntea Depozitarului unic central al valorilor mobiliare va exista un comitet executiv compus din trei membri. În același timp, Comitetul de Supraveghere al Depozitarului va include reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Finanțelor, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Bursei de Valori a Moldovei.

După cum a menționat vice-președintele Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturza, pe piața financiară a țării instituirea Depozitarului unic este deosebit de importantă. În special, se deschid noi perspective și oportunități pentru instituțiile financiare, atât bancare, cât și nebancare, emitenții de instrumente financiare, investitorii locali și străini. În plus, potrivit viceguvernatorului BNM, unicul depozitar central al valorilor mobiliare va deveni un mecanism eficient pentru protejarea drepturilor investitorilor.

Noua agenție a fost înființată în baza Legii privind Depozitarul unic central al valorilor mobiliare, aprobată în 2016. Scopul prezentei legi este crearea unei infrastructuri moderne a pieței financiare moderne, gestionarea eficientă a riscurilor sistemice, asigurarea respectării drepturilor deținătorilor de valori mobiliare și menținerea stabilității pe piața financiară a Moldovei.

0

215

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org