În Moldova a intrat în vigoare Regulamentul BNM privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului


La 24 august, în Moldova a intrat în vigoare Regulamentul Băncii Naționale, care descrie cerințele privind activitățile băncilor licențiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Aplicarea prevederilor Regulamentului va deveni obligatorie atât pentru băncile din Moldova, cât și pentru sucursalele băncilor altor state în desfășurarea operațiunilor bancare și a tranzacțiilor financiare pe teritoriul țării noastre.

În special, documentul stabilește norme pentru identificarea și evaluarea riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. De asemenea, în regulament se indică o serie de măsuri de precauție pentru clienți, algoritmul de acțiuni la depistarea tranzacțiilor suspecte, caracteristicile stocării datelor, metodele de impunere a sancțiunilor financiare și organizarea și implementarea cerințelor sistemelor de control intern.

Conform prevederilor Regulamentului, băncile ar trebui să dispună de un sistem eficient de control intern, prin care să se realizeze identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. De asemenea, instituțiile financiare se angajează să dezvolte și să implementeze programe interne pentru a preveni aceste riscuri. Programul ar trebui să includă politici, proceduri, metode de control intern, norme care să sprijine etica și profesionalismul lucrătorilor din sectorul bancar. Toți acești factori ar trebui să acționeze pentru a preveni riscul utilizării unei anumite instituții bancare pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.

La rândul lor, băncile, atunci când iau măsurile menționate mai sus, vor trebui să ia în considerare vulnerabilitatea și amenințările identificate în evaluarea națională a Serviciului de prevenire a spălării banilor, precum și factorii de risc stabiliți de Banca Națională a Moldovei. Evaluarea riscurilor pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului ar trebui să fie efectuată de bănci anual.

0

181

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org