În Moldova a fost finalizat proiectul Twinning


Proiectul Twinning „Dezvoltarea și consolidarea capacității de reglementare instituțional-operative a Comisiei Naționale a Pieței Financiare în direcția supravegherii prudențiale“ a fost finalizat în această săptămână. Punerea în aplicare a proiectului a fost realizat în ultimii doi ani, cu sprijinul autorităților financiare de supraveghere din Polonia. În această perioadă, s-a remarcat colaborarea eficientă dintre Moldova și Polonia în dezvoltarea cadrului legislativ, relevant legislației Uniunii Europene, precum și celor mai bune practici internaționale. Obiectivul principal al implementării proiectului de twinning a fost sprijinul bunei funcționări a pieței financiare nonbancare.

Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare Valeriu Kitsan a menționnat, că participarea la proiectul de înfrățire constituie un mare succes pentru autoritatea de reglementare în ceea ce ține de colaborarea cu colegii din străinătate. În primul rând, pe cursul programului în domeniul supravegherii și reglementării sistemului bancar intern au fost identificate cele mai vulnerabile locuri, care necesită o atenție specială din partea autorităților de reglementare. Datorită proiectului Twinning în Moldova s-a reușit să se creeze un cadru legal și de reglementare eficient, necesar pentru susținerea piaței financiare a țării cu ajutorul unei serii de instrumente non-bancare. Astfel, Valeriu Kitsan le-a mulțumit pentru ajutorul acordat colegilor polonezi, subliniind că scopul proiectului a fost realizat cu succes – a fost sporită securitatea și stabilitatea sectorului financiar nebancar, se promovează în continuu metodele de operare, produsele și serviciile financiare inovatoare.

În plus, șeful organului de reglementare a declarat că proiectul de Twinning le-a oferit angajaților CNPF posibilitatea să intre în posesia unor abilități precum:

  • punerea în aplicare a mecanismelor de prevenire eficientă a abuzurilor și a manipulării piețelor financiare;
  • dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie;
  • elaborarea unui plan de acțiune în situații de risc.

Ca urmare, eforturile combinate și sistemul mai eficient de guvernanță corporativă ar trebui să îmbunătățească transparența situației financiare din Republica Moldova. Până în prezent, principala realizare a autorității de reglementare este îmbunătățirea propriilor capacități în domeniul tehnologiei informaționale, referitoare la colectarea datelor de la participanții pieței financiare.

La rândul său, vicepreședintele Băncii Naționale a Moldovei, Vladimir Munteanu a subliniat că întărirea și dezvoltarea capacității sistemului financiar, ca parte componentă a economiei naționale, are o importanță deosebită în procesul de dezvoltare durabilă a țării în ansamblu. Astfel, în prima fază a proiectului de twinning a fost realizaă adaptarea sistemului financiar național la practicile internaționale. A doua etapă implică punerea în aplicare a acestor practici. Pentru a atinge acest scop, de către autorități a fost creat un cadru de reglementare a pieței financiare, pe baza căruia Banca Națională și Comisia Națională a Pieței Financiare vor fi capabile nu numai să gestioneze riscul în mod eficient, dar, de asemenea, și să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului bancar.

0

134

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org