În primele nouă luni ale anului trecut, datoria externă a Republicii Moldova a crescut cu peste 500 milioane de dolari


Conform datelor furnizate de către Banca Națională a Moldovei, în perioada ianuarie-septembrie 2017 datoria externă a Republicii Moldova a crescut cu 507.74 milioane de dolari sau 8,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la valoarea de 6.742 de miliarde de dolari.

În același timp, se observă că datoria publică și cea garantată în primele nouă luni ale anului trecut au crescut cu 180,96 milioane de dolari sau 10,2% și s-au ridicat la 1,96 miliarde de dolari, ceea ce echivaleaza cu 29,1% din totalul datoriilor externe. De asemenea, volumul datoriilor negarantate ale sectorului privat au crescut cu 7,3%, respectiv 326,78 milioane dolari, ajungând la 4,782 miliarde lei sau 70,9% din totalul datoriei externe până la sfârșitul perioadei menționate.

Astfel, structura datoriei externe a Republicii Moldova este alcătuită după cum urmează: ponderea administrației publice în datoria externă a țării s-a ridicat la 25%, a Băncii Naționale – la 3,9%, instituții de atragere a depozitelor – la 5,9%, a altor sectoare – la 38,7%. În plus, suma datoriei către investitorii direcți a atins 26,5% din totalul datoriei externe.

De asemenea, datele autorității de reglementare indică o scădere a datoriei externe a Băncii Naționale la creditele Fondului Monetar Internațional – cu 10,1%, indicând spre sfârșitul perioadei desemnate anterior o cifră de 262,82 milioane de dolari.

Dinamica evoluției datoriei externe pe termen lung până la sfârșitul lunii septembrie 2017 a înregistrat o tendință ascendentă, majorându-se cu 5,8% și ajungând la 5,128 miliarde de dolari. O tendință similară se observă și pe compartimentul datoriei externe pe termen scurt – în primele nouă luni ale anului 2017, mărimea acesteia a crescut cu 16,3%, constituind  respectiv 1,614 miliarde de dolari.

0

132

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org