Luni, în capitala Moldovei se așteaptă sosirea delegației Fondului Monetar Internațional


Luni, pe 17 iulie, la Chișinău este așteptată sosirea delegației Fondului Monetar Internațional, care este condusă de Ben Kelmanson. Scoopul vizitei acestei delegații este de a face cunoștință cu situația macroeconomică din țară, precum și evaluarea politicii monetare și a celei fiscale în Republica Moldova.

Reamintim că Ben Kelmanson a condus misiunea FMI, care a activat pe teritoriul Moldovei în perioada cuprinsă între 14 și 28 februarie a acestui an. Atunci, reprezentanții organizației monetare internaționale au organizat cu autoritățile moldovenești prima revizuire a programului macro-economic, aprobat de FMI, în cadrul căruia s-a discutat amploarea și calitatea executării acestui program. La finalul vizitei, șeful delegației a declarat că rezultatele obținute de autoritățile Republicii Moldova în cadrul programului de reformă economică, care acoperă perioada de trei ani și este finanțat de Fondul Monetar Internațional, sunt pozitive.

Astfel, conform estimărilor preliminare ale experților FMI, Moldova a continuat punerea în aplicare a programului macroeconomic, implimemtează managementul economic solid, recuperează sistemul financiar și avansează în mod activ reformele structurale. În plus, experții Fondului Monetar Internațional au convenit că politica monetară promovată în Moldova este axată pe stabilitatea prețurilor și menținerea unui curs de schimb flexibil, în timp ce scopul politicii fiscale este de a asigura dezvoltarea durabilă a capabilităților, necesare pentru cheltuielile prioritare.

Să ne amintim că Republica Moldova a semnat următorul program macroeconomic cu FMI la sfârșitul anului 2016. În cadrul programului, pentru țara noastră este prevăzută asistența financiară în valoare de 178 de milioane $, din care a fost deja transferat 35 de milioane de $. De asemenea, trebuie de remarcat faptul că două treimi din această sumă vor fi furnizate în conformitate cu rata dobânzii zero până la sfârșitul anului 2018, cu o perioadă de grație de 5,5 ani și o maturitate de 10 ani. Această parte a asistenței macrofinanciare va fi furnizată prin intermediul mecanismului extins de creditare. Suma rămasă va fi asigurată prin Fondul extins de finanțare, care prevede alocarea fondurilor bănești la o rată a dobânzii egală cu rata de bază a DST, cu o perioadă de grație de 4,5 ani și o maturitate de 10 ani.

A treia misiune a Fondului Monetar Internațional este așteptată deja în toamna anului curent.

0

129

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org