În Republica Moldova va fi consolidată supravegherea sectorului financar-bancar


Miercuri, pe 6 septembrie, în cadrul reuniunii guvernamentale a fost aprobat proiectul de lege care prevede consolidarea supravegherii sectorului financiar-bancar în Republica Moldova.

Conform noului proiect de lege, este prevăzută o supraveghere suplimentară asupra băncilor comerciale, organizațiilor financiare nebancare, precum și a companiilor de investiții și asigurări, care fac parte din conglomeratele financiare.

Potrivit autorilor documentului, acest proiect de lege urmărește scopuri, precum aducerea cadrului legislativ național în deplină conformitate cu legislația actuală a Uniunii Europene, asigurarea protecției depline a drepturilor deponenților, investitorilor și asigurătorilor. În plus, în realizarea proiectului s-a ținut cont de tendințele de dezvoltare ale piețelor financiare internaționale, în special de apariția unor fenomene precum conglomeratele financiare.

Astfel, proiectul de lege conține criterii și cerințe referitoare la definiția conglomeratelor financiare. În special, sunt indicate următoarele: valoarea capitalului necesar, concentrarea riscurilor financiare, metodele și procedurile de efectuare a tranzacțiilor intragrup, sistematizarea controlului intern și identificarea nivelului de competență al șefilor grupurilor financiare.

De asemenea, documentul conține cerințele fașă de organele responsabile de implementarea supravegherii suplimentare, respectarea condițiilor de cooperare și de schimb de date între diverse structuri din sectorul financiar-bancar.

0

123

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org