În rezultatul plasării titlurilor de stat bugetul național a crescut cu circa 183.27 milioane de lei


Efectul reducerii ratei de bază de către BNM cu un punct procentual nu a fost de așteptat pentru mult timp – moneda națională devine mai ieftină pe piață, ceea ce are un impact benefic asupra licitațiilor privind plasarea titlurilor de stat emise de către Ministerul Finanțelor.

Marți, pe 18 iulie, către emitent au fost plasate valori mobiliare cu un total de 183.27 milioane de lei, totodată propunerea a fost de 170 de milioane de lei. Reamintim, că în cadrul licitației anterioare Ministerul Finanțelor a plasat titluri de valoare cu 8,2 milioane de lei mai puțin decât actual. În același timp, randamentul de performanță al valorilor mobiliare în timpul licitației curente a fost mai mic și s-a ridicat la 7,19% - 7,49%, comparativ cu indicatorii licitației anterioare de 7,39% - 7,72%.

Potrivit participanților profesioniști la piața de capital, dinamica negativă a indicelui de rentabilitate a titlurilor de stat se datorează creșterii cererii față de titlurile de stat din partea băncilor. Astfel, unul dintre experți a remarcat că, în timpul ultimei licitații cererea pentru titlurile de stat a constituit circa 492.8 milioane de lei. Acest indice este cu 76 milioane mai mult decât indicatorii de cerere, înregistrați la licitația precedentă. Acest instrument s-a dovedit a fi mai avantajos pentru băncile moldovenești participante la licitație: derivarea banilor pe baza certificatelor regulatorului și investițiile ulterioare în titlurile de stat, în conformitate cu legislația financiară actuală, nu implică plata impozitului de 8%. Băncile din Moldova încă se confruntă cu unele dificultăți atunci când doresc să plasee în sectorul real al economiei excesul de lichiditate.

În plus, participanții profesioniști la piața de capital au numit motivele unei astfel de tendințe: creșterea riscului de creditare a sectorului real al economiei și, în același timp, cererea scăzută la resursele de credit, chiar și în cazul când se înregistrează tendința de scădere a ratelor dobânzii, atât la depozite, cât și la credite. În același timp, este posibil că scăderea valorii monedei naționale va continua și în primele luni de toamnă. Acest lucru este facilitat prin încetinirea creșterii prețurilor și efectele deflaționiste de pe piață. Se remarcă faptul că valoarea anuală a inflației pentru anul curent va rămâne în intervalul prognozat de BNM, și anume în la 5% ± 1,5%.

0

92

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org