În România va fi înființată încă o bancă de stat – Banca de Dezvoltare a României


Senatul a aprobat decizia de a înființa Banca de Dezvoltare a României – S.A. ”BDR”. Activitățile noii instituții financiare vor viza susținerea afacerilor și a dezvoltării socio-economice a țării.

Proiectul de lege prevede că Banca de Dezvoltare a României va avea statutul de persoană juridică autonomă și independentă, capabilă să efectueze orice tranzacție pentru a-și îndeplini toate obligațiile. De asemenea, instituția financiară va avea dreptul să participe la achizițiile publice, să dețină sau să înstrăineze valori, în funcție de obiectul activității sale.

Obiectivul principal al băncii va fi sprijinirea sectorului de afaceri și a dezvoltării socio-economice a României prin promovarea investițiilor și asigurarea finanțării. În acest context, este planificată o nouă instituție financiară care să ofere servicii financiare și de consultanță de calitate. Pentru aceasta, vor fi emise titluri de valoare și vor fi colectate fondurile necesare pentru menținerea acestor servicii. În plus, Banca de Dezvoltare a României va acorda o atenție deosebită nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii, oferindu-le fonduri prin intermediul instrumentelor Ajutorului de stat, precum și proiectelor mari de infrastructură.

Potrivit proiectului de lege, Banca de Dezvoltare a României va putea oferi împrumuturi directe cu condiția ca finanțarea să fie menținută și de băncile comerciale, investitorii privați și alți intermediari financiari privați. De asemenea, instituția financiară va fi capabilă să furnizeze finanțare în condițiile pieței și să primească profitabilitate fără sprijinul statului.

În același timp, proiectul de lege constată că Banca nu va putea atrage depozite de la consumatorii privați. Instituția financiară va fi condusă de Consiliul de administrație, format din șapte membri: președinte și patru directori (desemnați de Ministerul Finanțelor Publice), doi directori independenți din sectorul non-guvernamental (de asemenea numiți de Ministerul Finanțelor Publice).

Termenul mandatului prezidențial va fi valabil pentru o perioadă de 6 ani. Conform actului normativ, funcția de Președinte sau Director al Băncii de Dezvoltare a României nu poate fi aliniată cu funcția de membru al Parlamentului, funcționar public sau director al unei alte instituții de credit.

0

164

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org