Probabilitatea, că băncile din România își vor crește ponderea prezenței sale în Moldova, a crescut


La finalizarea proiectului «Twinning», la care au participat Banca Națională a României și Banca Centrală a Olandei, iar în calitate de partener financiar a fost Uniunea Europeană, președintele Băncii Naționale a României, Mugur Isarescu, a declarat că băncile comerciale din țara vecină sunt dispuse pentru a crește prezența sa în Republica Moldova. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea climatului investițional din Moldova, dezvoltarea stabilă a sistemului bancar și consolidarea Băncii Naționale în ceea ce privește reglementarea supravegherii bancare. Astfel, proiectul «Twinning», al cărui cost a constituit 1,2 milioane de euro, ține să aducă Republica Moldova cât mai aproape de standardele Uniunii Europene.

Potrivit bancherului român, în cadrul acestui proiect, la care au contribuit băncile centrale ale Olandei și României, Republica Moldova a primit acces la o nouă legislație pentru sectorul bancar și reglementările pentru băncile comerciale, care au făcut posibilă introducerea unor reguli și standarde noi, precum și a unor principii de supraveghere bancară relevante sistemului Basel III. Mugur Isarescu a subliniat, de asemenea, importanța efectuării diferitelor studii și sesiuni de formare, al căror scop a fost abordarea sectorului bancar al Republicii Moldova la standardele europene a eficienței managementului bancar. Partea română a asigurat participarea la proiect a 48 de experți.

Bazîndu-se pe succesul înregistrat de Republica Moldova în ultimii doi ani, guvernatorul Băncii Naționale a României a venit cu inițiativa de a crește proporția prezenței băncilor românești în sistemul bancar al țării noastre. În același timp, Mugur Isarescu a remarcat faptul că sectorul bancar din Republica Moldova se află pe vectorul drept al dezvoltării sale. Astfel, întărirea supravegherii bancare ar trebui să contribuie în cele din urmă la restabilirea încrederii investitorilor internaționali în economia Moldovei. De asemenea, șeful Băncii Naționale a României nu a ignorat trendul pozitiv în creșterea volumului operațiunilor comerciale între cele două țări, care, în opinia sa, va deschide noi oportunități pentru mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului.

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Sergiu Cioclea a subliniat importanța proiectului «Twinning» pentru situația economică și financiară actuală din Republica Moldova. În primul rând, proiectul a contribuit la îmbunătățirea capacității instituționale a autorității de reglementare, care îndeplinește funcția autorității de supraveghere. În plus, asistența experților români și olandezi este semnificativă nu numai în instruirea personalului, ci și în dezvoltarea legislației, adaptate la maxim de standardele Uniunii Europene.

0

96

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org