Pentru prima dată în ultimii ani venitul mediu lunar al populației din Republica Moldova a depășit cheltuielile


În primul trimestru al acestui an venitul mediu lunar al cetățenilor Republicii Moldova a constituit 2134.5 lei pe lună per cap de locuitor. Comparativ cu aceeași perioadă în 2015 această cifră este mai mare cu 5,3%, dar cu referire la inflație creșterea s-a ajustat la doar 0,9%.

Potrivit Biroului Național de Statistică, principala sursă de venit a populației Republicii Moldova sunt salariile – 40,2%. Pe locul al doilea se plasează prestațiile sociale, care au reprezentat aproximativ 23,7% din venituri. Iar a treia poziție a clasamentului îi este acordată remiterilor din străinătate – aproximativ 17,6% din veniturile cetățenilor. Veniturile rezultate din activitățile de afaceri s-au ridicat la 14%, din care mai mult de 8% au constituit veniturile obținute din activitățile agricole.

În același timp, trebuie remarcat de faptul că, potrivit statisticilor, veniturile populației urbane depășesc venitul locuitorilor din mediul rural cu aproape 849.9 lei. Ponderea salariilor pentru aceste categorii de persoane sunt, de asemenea, diferite – 50,9% și 27,6%, respectiv. Cu toate acestea, proporția remitențelor este inversă – de 12% și 24,3%, respectiv.

Totodată indicatorii cheltuielilor medii lunare de consum ale populației din Republica Moldova pentru prima dată în ultimii ani au scăzut în comparație cu indicatorii de venit – cu circa 43,5 lei. În medie, un cetățean din Moldova a cheltuit lunar aproximativ 2090 de lei, ceea ce marchează o creștere de 1,6%, iar inflația – dimpotrivă, o scădere de 2,6%. Din suma indicată, mai mult de 40% din cheltuieli îi revin procurării produselor alimentare.

Pentru menținerea cadrului locativ cetățenii moldoveni au cheltuit în primul trimestru al acestui an circa 18,7% din venitul lor, pentru a cumpăra bunuri de consum – 9,7%, pentru tratamentul și menținerea sănătății – 6,3%, iar pentru plata serviciilor de comunicații – 4,5%.

Astfel, veniturile medii lunare ale cetățenilor care locuiesc în orașe, s-a ridicat la 2503,6 lei per o persoană. Aceasta este cu 730 de lei mai mult decât veniturile populației rurale.

Reamintim că, în 2016 venitul disponibil al moldovenilor a atins o medie de 2060.2 lei per un cap de locuitor. Acest indice este cu 5,4% mai mare decât în ​​perioada precedentă. Cu toate acestea, cheltuielile au fost egale cu 2116.8 lei, depășind veniturile cu aproximativ 2,7%.

0

113

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org