Pe parcursul anului 2016 volumul afacerilor de comerț exterior al regiunii transnistrene s-a ridicat la 201,3 milioane de dolari. Care vor fi tendințe


Dinamica negativă a comerțului exterior al Transnistriei, potrivit experților, va continua și în 2017, însă tempoul recesiunii economice va fi mai redus decât în perioadele precedente. Menționăm că, în perioada ianuarie-februarie 2016 volumul comerțului exterior al Transnistriei a scăzut cu 29%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Totodată, în primele două luni ale anului 2017, această cifră a scăzut doar cu 3,9%, constituind o valoare de 201,3 milioane de dolari.

Conform datelor furnizate de Comitetul Vamal al regiunii transnistrene, volumul exporturilor a scăzut cu 4,3%, ajungând la 73,1 milioane de dolari, în timp ce importurile – cu 3,6%, atingând spre sfârșitul anului 2016 valoarea de 128,2 milioane de dolari.

Astfel, în categoria mărfurilor de export sunt incluse: combustibilul și produsele energetice – 25,2 milioane de dolari, produsele alimentare și materiile prime – 15,2 milioane de dolari, metale și produse din metal – 10,1 milioane de dolari. Declinul îl constituie indicia de 9,5, 9,1 și 5 milioane $, respectiv.

Cea mai mare parte a importului îl constituie, de asemenea, combustibilul și resursele energetice -70,3 milioane. Acest indice este cu 15,3 milioane mai mic decât cifra înregistrată anul trecut. Principalul resurs energetic importat este gazul rusesc. Pentru el, Tiraspolul nu se achită, iar plățile colectate de la consumatori sunt utilizate pentru suplimentarea bugetului regiunii nerecunoscute. Reducerea importurilor de combustibili și gaze naturale se explică printr-o scădere a producției industriale. La rândul său, acest lucru a dus la creșterea importurilor din străinătate, în special al materiilor prime și produselor alimentare – cu 3,2 milioane, ajungând la sfârșitul anului trecut la 14,1 milioane de dolari, și a produselor de inginerie – cu 1,5 milioane de dolari, ajungând la valoarea de 10,9 milioane de dolari.

Ar trebui de remarcat faptul că Federația Rusă rămâne principalul partener comercial al Republicii Transnistrene. Cu toate acestea, comerțul cu această țară a scăzut în mod semnificativ – la începutul lunii martie 2017 nivelul acestuia a ajuns la 84 milioane de dolari. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut acest indice a constituit 91,6 milioane de dolari. Astfel, importurile din Federația Rusă au scăzut cu 11,9 milioane de dolari, ajungînd la valoarea de 76,1 milioane de dolari, în timp ce exporturile au crescut cu 4,4 milioane, ajungând la 7,9 milioane de dolari.

Comerțul exterior al regiunii transnistrene cu Moldova s-a ridicat în 2016 la 39,4 milioane de dolari, și cu Ucraina – la 7,8 milioane de dolari.

0

127

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org