În primele nouă luni 2017 PIB-ul Republicii Moldova a înregistrat o majorare cu 3,8%


Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2017 PIB-ul Republicii Moldova în prețuri curente s-a ridicat la 109.443 miliarde de lei sau 6,253 miliarde de dolari. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, această cifră, în termeni reali, a crescut cu 3,8%. Creșterea valorii adăugate brute (VAB) pentru economie în această perioadă s-a ridicat la 3,3%, ocupând astfel o cotă de 84% în structura PIB.

După cum menționează experții, în primele nouă luni ale anului 2017, asupra creșterii PIB-ului au influențat următoarele tipuri de activități economice:

  • agricultura, silvicultura și pescuitul – ponderea acestora în structura PIB-ului a fost de 11,3%, în timp ce VAB-ul a crescut cu 3,3%;
  • industria prelucrătoare, mineritul, alimentarea cu apă, producția și furnizarea de energie, curățarea și tratarea deșeurilor, munca de recuperare – ponderea acestor factori în PIB-ul țării a fost de 14,5%, iar VAB-ul a crescut cu 2,2%;
  • construcțiile – 3,7% din PIB și creșterea VAB cu 4,3%;
  • serviciile hoteliere, comerțul angro și cu amănuntul, repararea și întreținerea vehiculelor – contribuția acestora la PIB a fost de 20,3%, înregistrând și o creștere de 7,1% aferentă VAB.

În același timp, se observă că impactul negativ asupra indicelui PIB l-a avut exportul net de bunuri și servicii, a cărui volum a scăzut cu 3,6% în primele nouă luni ale acestui an. Această tendință a fost rezultatul depășirii ponderii importurilor de bunuri și servicii în PIB asupra exportului de bunuri și servicii – 71,1% și 41,4%, respectiv.

În trimestrul III al anului 2017 expresia PIB-ului la prețurile curente de piață a ajuns la 45,523 miliarde de lei, care, în termeni reali este cu 5,4% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2016. După ajustările sezoniere, creșterea PIB-ului a atins 5,9%, ceea ce este cu 2,3% mai mare decât în ​​al doilea trimestru al acestui an.

Având în vedere ultima previziune a Ministerului Economiei, în 2017, creșterea PIB-ului se așteaptă la 3,5%. Prognoze similare au fost publicate și de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

0

179

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org