Proiectul de lege privind activitatea bancară a fost aprobat de guvern


Astăzi, de către Cabinetul de Miniștri a fost aprobat proiectul de lege privind activitatea bancară. Conform declarațiilor organului de control guvernamental pentru protocol și comunicare, acesta ar trebui să înlocuiască Legea existentă a instituțiilor financiare.

Noul document prevede transportul la standardele și practicile internaționale, asociate cu procesul de eliberare a licențelor, supraveghere și reglementare care sunt efectuate de BNM. În plus, în Legea privind activitatea bancară sunt înregistrate prevederi lelegale, care au fost elaborate și adoptate în conformitate cu recomandările primite anterior din partea Fondului Monetar Internațional.

Este de așteptat ca noua lege va facilita crearea unor instrumente mai eficiente de monitorizare, necesare pentru a reduce la minimum, a preveni și a elimina la etapele timpurii anumite deficiențe în activitățile instituțiilor bancare. Astfel, sectorului bancar al țării îi va fi garantată stabilitatea, iar investitorilor – protejarea complexă a intereselor. În plus, noua lege prevedea extinderea gamei de drepturi și obligații ale Băncii Naționale, în special în astfel de domenii cum ar fi: evaluarea și supravegherea instituțiilor financiare din țară, creșterea și diversificarea sancțiunilor care pot fi aplicate băncilor.

În același timp, proiectul de lege conține anumite excepții, referitoare la legea privind societățile pe acțiuni, care sunt necesare atât pentru a crește eficiența punerii în aplicare a competențelor de observator, precum și pentru a consolida guvernanța corporativă în bănci. Noul proiect de lege enumeră, de asemenea, atribuțiile adunării generale a consiliului de administrație, acționarilor și membrilor organuluii executiv.

În plus, inovațiile legislative includ obligația instituțiilor bancare de a dispune de capital intern, care ar trebui să acopere riscurile inerente activităților financiare ale acestor bănci. De asemenea, în proiectul de lege, au fost incluse noi concepte și definiții, în special, este remarcată schimbarea conceptelor semantice de „reprezentanță bancară“ și „sucursală bancă“.

Reamintim, că elaborarea Legii cu privire la activitatea bancară a avut loc în cadrul proiectului de parteneriat, a cărui finanțare a fost asigurată de Uniunea Europeană.

0

105

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org