Proiectul de lege privind activitățile instituțiilor de credit nebancare a fost aprobat miercuri de către guvernul Republicii Moldova


Miercuri, pe 11 octombrie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind organizațiile de credit non-bancare, care a fost dezvoltat pentru a preveni asumarea unor riscuri excesive în activitatea de leasing financiar și de creditare non-bancară. Documentul prevede, de asemenea, un acces sporit la sursele financiare ale persoanelor juridice și fizice, protecția drepturilor și intereselor creditorilor, clienților, donatorilor și fondatorilor instituțiilor de credit nebancare.

Potrivit serviciului de presă al guvernului, noua lege va viza reglementarea înregistrării și a activităților organizațiilor de credit nebancare. În special, proiectul stabilește o nouă procedură de emitere a autorizărilor prealabile înainte de înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice și înregistrarea ulterioară în Registrul organizațiilor de credit nebancare, care sunt autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare. În plus, proiectul de lege enumeră cerințele față de administratorii și managerii instituțiilor nebancare în ceea ce privește auditul obligatoriu al situației financiare a instituțiilor de credit, ale căror active depășesc 25 de milioane de lei, cu implicarea firmelor de audit sau a auditorilor individuali.

Documentul stabilește, de asemenea, cerințele a cotei minime și de capital, potrivit cărora societățile de leasing și cel de credit nebancare sunt obligate să-și dețină capitalul la un nivel minim în raport de cel puțin 5% din activele existente.

Până în prezent, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 130 de organizații nebancare de credit, în timp ce valoarea agregată a activelor acestora depășește 4,7 miliarde lei. După cum s-a menționat în Comisia Națională pentru Piața Financiară, acest segment al pieței de capital înregistrează anual o creștere de circa 20-25%.

0

137

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org