FinComBank S.A.

"LOIAL" FinComBank S.A.Termenul: 3, 6 şi 12 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Depozitul se deschide în baza chitanţelor eliberate în casele de operațiuni a BC «ENERGBANK» SA, pentru primirea transferurilor de bani de peste hotare. Depozitul prevede posibilitatea completării cu suma minimală de 500 lei, 50 dolari SUA şi 50 euro (cu excepţia ultimelor 2 luni). Suma maximă a depozitului nu poate depăşi 50 000 de lei, 5 000 USD sau 5 000 euro. Depozitul prevede posibilitatea de retragere a mijloacelor băneşti din cont, cu condiţia că soldul rămas pe cont să nu fie mai mic de 50% din sumă depusă. În cazul în care contul de depozit va fi închis înainte de termenul stabilit, se va efectua recalcularea dobânzii pentru termenul de păstrare efectiv, reieşind din condiţiile stabilite pentru depozitele în mdl – 0.3% anual, în euro și dolari SUA – 0.1% anual. În cazul în care suma dobânzii achitate anterior deponentului, depăşeşte în ziua închiderii contului suma dobânzii reale pentru păstrarea de facto a depozitului, suma depăşită este reţinută de către Bancă din suma depozitului. La expirarea termenului depozitul nu se prelungeşte automat.

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org