ENERGBANK S.A.

PRESTIJTermenul: 12 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Depozitul prevede posibilitatea completării cu suma minimă de 50 lei, 10 dolari SUA şi 10 Euro (cu excepţia ultimei luni) sau cu mijloacele băneşti primite prin sistemele de transfer bănesc SWIFT cu posibilitatea retragerii până la 30% din soldul iniţial depus la cont, cât şi din completările ulterioare. La închiderea depozitului anticipat, până la 2 luni, rata dobânzii nu se va calcula. La închiderea depozitului anticipat, dar cu condiţia păstrării de la 2 până la 12 luni rata dobânzii se va recalcula reieşind din 0.3% anual în MDL şi 0.1% pentru dolari SUA şi Euro. La expirarea termenului, depozitul se consideră prelungit la acelaşi termen cu rata dobânzii care este în vigoare la momentul prelugirii.

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org