ENERGBANK S.A.

PROFITABILDepozitul "PROFITABIL" la termen de 6 luni se deschide în lei şi/sau valută străină. Depozitul prevede posibilitatea completării cu suma minimă de 500 lei, 100 dolari SUA şi 100 Euro (în primele 3 luni). Retrageri parţiale a mijloacelor băneşti de pe contul depozitar (în afară de plata lunară a dobânzii) nu se efectuează. În cazul în care contul de depozit va fi închis înainte de termenul stabilit, se va efectua recalcularea dobânzii pentru termenul de păstrare efectiv, reieşind din condiţiile stabilite pentru depozitele în mdl – 0.3% anual, în euro și dolari SUA – 0.1% anual. În cazul în care suma dobânzii achitate anterior deponentului, depăşeşte în ziua închiderii contului suma dobânzii reale pentru păstrarea de facto a depozitului, suma depăşită este reţinută de către Bancă din suma depozitului. La expirarea termenului, depozitul nu se prelungeşte automat.

Depozitul "PROFITABIL" la termen de 9 luni se deschide în lei şi/sau valută străină . Depozitul prevede posibilitatea completării cu suma minimă de 500 lei, 100 dolari SUA şi 100 Euro (în primele 6 luni). Retrageri parţiale a mijloacelor băneşti de pe contul depozitar (în afară de plata lunară a dobânzii) nu se efectuează. În cazul în care contul de depozit va fi închis înainte de termenul stabilit, se va efectua recalcularea dobânzii pentru termenul de păstrare efectiv, reieşind din condiţiile stabilite pentru depozitele în mdl – 0.3% anual, în euro și dolari SUA – 0.1% anual. În cazul în care suma dobânzii achitate anterior deponentului, depăşeşte în ziua închiderii contului suma dobânzii reale pentru păstrarea de facto a depozitului, suma depăşită este reţinută de către Bancă din suma depozitului. La expirarea termenului, depozitul nu se prelungeşte automat.

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org