Eugen Ghilețchi: investitorii strategici manifestă interes nu numai pentru băncile din Moldova, ci și pentru economia țării


Vineri, pe 29 septembrie, în Chișinău a fost organizată prezentarea următoarei monitorizări financiare a reformelor efectuate în sistemul bancar al Republicii Moldova. După cum a menționat în cadrul prezentării expertul Centrului analitic independent «Expert-grup» Eugen Ghilețchi, rezultatele studiilor economice au arătat că investitorii strategici au exprimat interesul nu numai pentru băncile din Moldova, a căror reformare a fost pusă în aplicare cu succes cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, dar, de asemenea, și pentru economia țării.

În același timp, expertul a menționat că, în pofida acestor reforme, sectorul bancar nu a reușit încă să atragă investiții strategice. Cu alte cuvinte, Gilețchi a ridicat întrebarea: de ce nu apar investitorii atunci când reforma băncilor a început deja să funcționeze? Răspunsul la această întrebare constă în faptul că o mare atenție este acordată din partea potențialilor investitori anume sectorului real al economiei Republicii Moldova, care, la rândul său, este finanțat de către bănci.

Expertul a menționat, de asemenea, că potrivit datelor circa 25% din capitalul băncilor din Moldova aparține instituțiilor financiare străine, în timp ce restul de 75% se încadrează în capitalul intern. Potrivit acestui indicator, Moldova se situează pe locul 39 printre cele 49 de țări europene. În plus, după cum s-a menționat de către Eugen Gilețchi, ponderea creditelor în PIB-ul țării actualmente se ridică la 27%, în timp ce în Uniunea Europeană acest indice este de 78%.

Potrivit expertului, motivul refuzului agenților economici de a obține împrumuturi este  nivelul ridicat al lichidității băncilor, ceea ce conduce la anumite riscuri financiare.

În același timp, ca parte a monitorizării financiare, se remarcă faptul că băncile comerciale din Moldova înregistrează profituri chiar și în condițiile unui declin vizibil al volumului de împrumuturi. Astfel, în ultimii ani, marjele de profit au crescut de la 600 milioane lei la 1,3 miliarde de lei. După părerea experților, indicatorii atractivității profitului au fost realizați cu ajutorul a mai mulți factori: instrumentelor financiare oferite de Banca Națională și Ministerul Finanțelor, primirea profitului din certificatele emise de către autoritatea de reglamentare, din valorile mobiliare, precum și din rezervările obligatorii.

De asemenea, din partea centrului independent de analiză "Expert-grup" au fost publicate mai multe recomandări privind reformarea sectorului financiar și bancar:

  • Adoptarea legii privind sectorul financiar-bancar;
  • Adoptarea Legii privind excluderea posibilităților de finanțare a terorismului și a spălării banilor;
  • Reformarea sectorului financiar nebancar;
  • Schimbarea orientării sectorului bancar în favoarea obținerii celei mai mari părți a veniturilor din finanțarea sectorului real al economiei;
  • Semnarea unui document care va descrie strategiile de dezvoltare pe termen lung a pieței financiare;
  • Punerea în aplicare de către Republica Moldova a tuturor obligațiilor prevăzute în Acordul de asociere cu Uniunea Europeană și executarea condițiilor Memorandumului semnat cu Fondul Monetar Internațional.

0

258

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org