Lideri ai sistemului bancar din Moldova au fost recunoscute băncile comerciale MAIB, Mobiasbanca și Moldindconbank


După cum s-a menționat într-un studiu special al experților de la Centrul Independent «Expert-Grup» ”Eficiența Băncilor din Moldova în 2017" , pozițiile de lideri în sistemului bancar din Republica Moldova au fost ocupate de băncile comerciale «Moldova Agroindbank» (MAIB), «Mobiasbancă», «Moldindconbank» și «Victoriabank» .

Clasificarea instituțiilor financiare s-a efectuat în dependență de astfel indicatori, cum ar fi: calitatea și volumul activelor, depozitelor și creditelor, rentabilitatea capitalului bancar, evaluarea riscurilor și proporția activelor și a împrumuturilor nesigure.

Astfel, în studiul Centrului «Expert-Grup» se notează că, BC «Moldova Agroindbank» este lider pe toți trei indicatori – totalul activelor, depozitelor și a creditelor, dar are, de asemenea, cea mai mare parte a creditelor nesigure. Totodată, după calitatea creditului pe pozițiile cele mai înalte ale rating-ului sunt situate: «EuroCreditBank», «FinComBank» și «ProCreditBank». În timp ce MAIB, «Mobiasbanca», «Moldindconbank» și «Victoriabank» au dezvăluit cele mai înalte niveluri de lichiditate. Activitatea acestor bănci este recunoscută ca fiind una organizată și eficientă în obținerea profitului, ceea ce le permite să acopere o mare parte din volumul cererii pentru diferitele servicii bancare. Cu toate acestea, după cum spun experții, instituțiile financiare desemnate înregistrează un nivel ridicat de împrumuturi nesigure.

În același timp, activitățile MAIB și «Victoriabank» diferă de cea a altor bănci, deoarece asupra acestora a fost stabilită monitorizarea specială a Băncii Naționale, iar banca comercială «Moldindconbank» aflându-se cu totul sub controlul extern al autorității de reglementare.

Ultimele poziții ale rating-ului le ocupă băncile comerciale "ComerțBank", BCR și "EximBank". Experții atribuie acest lucru la numărul mare de credite nesigure, segmentele mici ale pieței bancare pe care le ocupă aceste instituții și menținerea unei politici investiționale de tip conservativ.

În special, experții au remarcat faptul că, pentru băncile mari este caracteristică activitatea și nivelul ridicat al rentabilității și a profitului, în timp ce politica instituțiilor bancare mici este orientată în mare parte spre menținerea activelor și a capitalului la același nivel, prin urmare, obține și un profit mult mai mic. Necesitatea unei politici mai active și creșterii portofoliul de active este prezentată prin orientarea băncilor spre reducerea volumului de credite nesigure.

0

387

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org