Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Banca Națională a Moldovei: situația din sectorul bancar continuă să se îmbunătățească

Conducerea Băncii Naționale a Moldovei a menționat că actualmente situația din sectorul bancar al țării este controlat în totalitate de către organul de reglementare, iar în sistem se înregistrează tendințe pozitive. Acest lucru este evidențiat de rezultatele obținute de către bănci în al treile semestru 2017 pe astfel de indicatori precum: activele, capitalul, lichiditatea și profitul net.

În același timp, Banca Națională a marcat primele rezultate ale atragerii companiilor de audit externe pentru a identifica și evalua tranzacțiile încheiate anterior de băncile aflate sub supravegherea specială a autorității de reglementare cu companiile și persoanele afiliate. Acestea sunt băncile comerciale Moldova-Agroindbank (MAIB), Victoriabank (VICB) și Moldindcombank (MICB). Rapoartele privind activitatea de audit au fost deja primite de Banca Națională a Moldovei, care, după o analiză minuțioasă, se angajează să ia deciziile corespunzătoare.

Moldova-Agroindbank (MAIB)

La începutul anului 2016 de autoritatea de reglementare au fost identificate două grupuri de acționari MAIB, ale căror acțiuni au fost considerate consistente – aceștea au intrat in posesia a unei cote de 43,1% din capitalul băncii comerciale fără permisiunea specială scrisă a Băncii Naționale. Conform deciziei autorității de reglementare, aceste persoane trebuiau să-și vândă acțiunile în termen de 90 de zile. Cu toate acestea, datorită faptului că nu au existat potențiali investitori în perioada specificată, acțiunile MAIB au fost anulate și au fost emise altele noi. Pe 20 iunie 2017 Comisia Națională a Pieței Financiare termenul de vânzare a acțiunilor nou emise ale Moldova-Agroindbank a fost prelungit pentru încă șase luni. După cum s-a menționat de către autoritățile BNM, în prezent, câțiva potențiali investitori deja și-au exprimat interesul pentru aceste pachete de acțiuni. Cu toate acestea, vânzarea lor pe piața bursieră este întârziată din cauza unor probleme și neconcordanțe de ordin juridic.

În același timp, în perioada ianuarie-februarie a acestui an, BC ”Moldova-Agroindbank” (MAIB) a fost supusă unui control complex. Pe baza rezultatelor obținute Comitetul executiv al Băncii Naționale a emis o decizie potrivit căreia banca comercială este obligată să furnizeze autorității de reglementare rapoarte trimestriale privind gradul de eliminare a deficiențelor identificate în timpul auditului, inclusiv înăsprirea controlului intern cu privire la activitățile de creditare, operațiunile efectuate cu părțile afiliate și guvernanța corporativă în cadrul organizației financiare.

Victoriabank (VICB)

Cu referire la banca comercială «Victoriabank» (VICB), Banca Națională a remarcat că, în cursul supravegherii intensive s-a determinat gradul de transparență a acționarilor, precum și a fost efectuată clasificarea corectă a activelor în condițiile riscurilor de pe piață. În acest scop, autoritatea de reglementare ia măsuri active pentru a identifica și supraveghea acționarii care dețin mizele mari de acțiuni ale Victoriabank. Așadar, în luna martie a acestui an, în privința a doi acționari ai băncii comerciale (Lobanov și Insidown) autoritatea de reglementare a aplicat penalități în valoare de aproape un milion de lei. Suma a fost plătită la bugetul de stat.

În același timp, pe baza rezultatelor monitorizării complexe, efectuate în instituția financiară, la data de 4 octombrie a acestui an, Comitetul Executiv BNM a luat o decizie cu privire la aplicarea sancțiunilor în privința administratorilot BC «Victoriabank» în valoare totală de 496,100 lei. Motivul a fost nerespectarea cerințelor prudențiale ale Băncii Naționale privind desfășurarea activităților de creditare, reglementarea valutară, clasificarea activelor și concentrarea riscurilor financiare. Astfel, banca comercială "Victoriabank" trebuie să elimine, în termenii stabiliți, toate deficiențele identificate în cadrul activității sale.

Moldindcombank (MICB)

În BC «Moldindcombank», care pe parcursul ultimului an își desfășura activitatea în regim de intervenție timpurie al autorității de reglementare, de asemenea au fost depistate nereguli în ceea ce privește respectarea Legii cu privire la instituțiile financiare. Astfel, conform deciziei din 20 octombrie 2016, Banca Națională a Moldovei a impus băncii comerciale efectuarea unei evaluări complexe a activelor, datoriilor și a capitalului propriu cu implicarea companiilor de audit specializate. Ulterior, în conformitate cu Decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei 13.04.2017, Moldindcombank a trebuit să actualizeze rezultatele acestei evaluări și să prezinte un raport Băncii Naționale. Menționăm că raportul final a fost prezentat autorității de reglementare în luna septembrie a acestui an și acum este în stadiul de studiu.

Potrivit aceleiași decizii din 13.04.2017, BC «Moldindcombank» va trebui să elaboreze un plan de acțiuni pentru consolidarea managementului riscului de credit și a lichidități bancare, pentru a se asigura păstrarea ratelor de adecvare a capitalului la nivelul ridicat al riscurilor (20%), precum și de a revizui normativele interne în vederea îmbunătățirii lor.

În luna octombrie a acestui an, "Moldindcombank" a prezentat Băncii Naționale rezultatele controlului complex, efectuat în instituția financiară în al doilea trimestru al anului 2017. În baza acestora, autoritatea de reglementare trebuie să ia decizii referitor la acțiunile sale ulterioare. În plus, BNM a ordonat administratorilor temporari ai "Moldindcombank" să prezinte rapoarte periodice privind poziționarea instituției financiare pe piață și măsurile luate pe durata mandatelor.

1231
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe