Institutul Național de Cercetări Economice: până la sfârșitul anului 2017, creșterea economică în Moldova va înregistra un declin


După cum s-a menționat în studiul Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) "Tendințele în economia Moldovei", până la sfârșitul acestui an creșterea PIB-ului va încetini semnificativ și va constitui doar 2,4% (144 miliarde lei). Având în vedere faptul, că în ultimii cinci ani rata medie de creștere economică în țară a fost de 3,4%, previziunile actuale ale Institutului sunt destul de pesimiste. Experții prevedeau anterior o creștere a PIB-ului pentru anul 2017 la nivelul de 4,2% sau 147 miliarde de lei.

Principalele motive pentru acest declin reflectate în studiu sunt următoarele fenomene:

  • încetinirea considerabilă a creșterii industriale – cu mai puțin de 1% în anul 2017;
  • scăderea volumului de producție în sectorul agricol – cu peste 5%;
  • manifestarea instabilității mediului de afaceri – doar în primele șase luni ale anului 2017, au fost închise 4166 întreprinderi, în timp ce numărul întreprinderilor recent deschise a fost de numai 3 192;
  • creșterea datoriei de stat – în prezent constituie circa 50,7 miliarde lei;
  • reducerea sprijinului financiar extern;
  • agravarea problemelor legate de contradicțiile politice.

În același timp, în cadrul cercetării efectuate, experții Institutului au menționat și câiva factori pozitivi. În special, de la începutul acestui an creșterea volumelor exporturilor a fost de 13,4%, ajungând la 1,02 miliarde de dolari. De asemenea, numărul investițiilor pe termen lung în economia Republicii Moldova a crescut cu 2,5%. Datorită aplicării impozitelor pe producție, se înregistrează o scădere stabilă a nivelului deficitului bugetar, în prima jumătate a anului veniturile sale însumând circa 24 de miliarde de lei.

De asemenea, studiul INCE arată că, având în vedere situația socio-economică din țară, creșterea indicată de 2,4% este cea mai aproape de realitate. În același timp, accelerarea creșterii economice în Republica Moldova va fi posibilă prin soluționarea problemelor legate de plecarea populației apte de muncă, lipsa locurilor de muncă și a specialiștilor calificați, precum și îmbunătățirea climatului investițional din țară.

0

306

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org