Cheltuielile moldovenilor depășesc veniturile. Datele Biroului Național de Statistică


Potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, anul trecut indicele mediu al venitului lunar pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova a constituit circa 2060 lei. Comparativ cu anul 2015, acest indice este cu 5% mai mare. Cu toate acestea, trebuie de remarcat faptul, că în ceea ce privește dinamica prețurilor de consum veniturile moldovenilor au scăzut cu mai mult de 1%.

Deci, pe baza raportului prezentat, 42% din volumul total al veniturilor cetățenilor îl constituie salariile, 22% - prestațiile sociale, și 21% - transferuri le bănești din străinătate. În plus, raportul Biroului Național de Statistică a subliniat, că populația implicată în agricultură este din ce în ce mai dependentă de transferurile din străinătate. Raportul veniturilor cetățenilor ajunge la aproape 23%. Totodată, cetățenii care locuiesc în orașe, depind de aceste transferuri cu doar 12%. În plus, 91% din veniturile locuitorilor ai mediul urban sunt exprimate în termeni monetari, iar 9% - în termeni reali. Venitul mediu al populației rurale este mai mic decât cel al populației urbane cu circa 660 milioane de lei.

De asemenea, Biroul de Statistică a indicat, că în 2016 cheltuielile au depășit veniturile cetățenilor moldoveni, pentru fiecare lună în medie cu 56 de lei. Conform categoriilor de cetățeni, locuitorii din mediul rural au cheltuit cu 755 lei mai puțin decât locuitorii din mediul urban. Cele mai mari cheltuieli au fost notate după cum urmează: produsele alimentare – 43%, costurile pentru locuințe și utilități – 18%, achiziționarea hainelor și articolelor de uz casnic – 10%, îngrijirea sănătății – 6%, comunicațiile – 5%, costurile pe transport – 4%, învățământul și educația – mai puțin de 1%.

0

260

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org